Hogeschool van Amsterdam

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Workshop Psychodiagnostische instrumenten

Cursus

Welke vragenlijsten en testen kies je voor je vraagstelling? En hoe neem je deze af, interpreteer je de scores en bespreek je het resultaat? Dat leer je in de workshop psychodiagnostische instrumenten. Je werkt bijvoorbeeld met de online psychologische testomgeving van Pearson.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is een workshop van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

 • De theoretische achtergrond van psychologische tests en vragenlijsten: Hoe ga je hier verantwoord mee om?
 • Vaardigheden: Hoe interpreteer je een test? Hoe bespreek je het resultaat en hoe pak je een probleemsituatie aan?

Na de workshop ben je in staat de juiste vragenlijsten en test(s) voor je vraagstelling te kiezen, deze af te nemen, te scoren, te interpreteren, te bespreken en erover te rapporteren.

Geschiedenis van psychologisch testgebruik

Je krijgt een overzicht van de historische en recente ontwikkelingen op het gebied van psychologisch testgebruik en studiekeuze.

Theorieën en modellen

Je maakt kennis met de belangrijkste theorieën en modellen, zoals het big vijf en big acht model van persoonlijkheid in relatie tot de interesse theorie van Holland.

Testtheorie, psychometrie en ethiek

Je gaat in, op een toegankelijke manier, op teststatistiek, validiteit en betrouwbaarheid, normen en normgroepen en het op ethische wijze omgaan met tests. Hierbij volgen wij de uitgangspunten van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP), de Beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals (NOLOC), het Career Management Institute Netherlands (CMI) en de Stichting voor Beroepskeuze Professionals (BKA). We kijken naar verschillende soorten psychologische vragenlijsten zoals persoonlijkheid, interesse, waarden, motivatie en capaciteiten.

Omdat in de workshop de nadruk ligt op het praktische aspect, zal een deel van de kennis al vooraf aan de workshop worden aangereikt middels het cursusmateriaal.

Er wordt aandacht besteed aan de psychologische verschillen tussen specifieke groepen en individuen, sociale wenselijkheid, psychologische bias en heuristieken.

Je leert waarnemen en interpreteren vanuit meervoudig perspectief;  zaken vanuit verschillende invalshoeken bekijken, verbindend analyseren en denken in scenario’s.

Je krijgt inzicht in de diverse type trajecten en de daarbij passende ondersteunende psychodiagnostische instrumenten. Je gaat met deze instrumenten zelf aan de slag. Vooraf aan de workshop vult elke deelnemer een aantal vragenlijsten in. In de workshop ga je aan de slag met je eigen uitslagen en die van de anderen. Er wordt daarnaast gewerkt met (eigen) casuïstiek; van vraagstelling naar psychodiagnostische instrumenten en interpretatie. 

Psychologische vragenlijsten op het gebied van persoonlijkheid (PfPI) , interesse (LIV, KIT-V, ABIV), waarden (SIW, SPW), capaciteiten/ IQ  (DAT, RAVEN), prestatiemotivatie (PMT) en competenties (C-scan). Daarnaast ook vragenlijsten inzake coping (UCL), veerkracht (RS-NL) en specifieke psychosomatische problematiek (UBOS, SCL-90).

Door het succesvol afleggen van een aanvullende toets (het zelfstandig uitwerken van een casus, waarin een aantal testuitslagen zijn gegeven), kan eventueel een testlicentie worden behaald.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Het cursusmateriaal wordt als PDF ter beschikking gesteld in de online leeromgeving.

Het cursusmateriaal omvat o.a.:

 • Hand-outs theorie en achtergrondinformatie
 • Recente (wetenschappelijke) artikelen
 • PowerPointpresentatie van de sheets, die in de workshop worden gebruikt
 • Diverse testen en vragenlijsten
 • Handleiding van de diverse testen en vragenlijsten 

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 4 augustus 2017