Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Jongeren en breinontwikkeling

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Het zelfconcept van een jongere is volop in ontwikkeling. Toch verwachten we van hen dat ze al vroeg een keuze maken die grote impact heeft op hun toekomst. Hoe kunnen jongeren een passende studiekeuze maken en welke instrumenten kun je als begeleider daarbij inzetten?

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de derde masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Relatie tussen brein en (keuze)gedrag.

Deze masterclass gaat over:

 • Breinontwikkeling, executieve functies van het puberbrein (de regelfuncties van het brein zoals plannen, aandacht en overzicht) en keuzes maken. 
 • Gevoeligheid voor verslaving en gevaarlijk gedrag.
 • Onbewuste en besluitvormingsprocessen, aandacht, multi-tasken en consequenties overzien.

 • Genderverschillen, ouders en opvoeding, maatschappelijke veranderingen, generatie perspectief.
 • Sub-culturen.
 • Loopbaanoriëntatie en -begeleidingsprogramma’s (LOB) op middelbare scholen.

Gegeven de kennislijn en context, is het brein al in staat keuzes te maken? En hoe kun je hier dan als begeleider het beste op inspelen of mee werken?

Er is een verschuiving van kiezen op verstand (vooral cognitief met het risico op piekeren) naar veel meer Acceptance and Commitment Therapy (ACT), gericht op exploreren, ervaren en leren omgaan met negatieve gedachten en gevoelens. Aandacht voor positieve psychologie. Vanuit kennis van de psychologie over keuzeprocessen, het puberbrein, en motivationele processen leer je het keuzeproces van een jongere te begeleiden.

Je krijgt instrumenten aangeboden vanuit beide werelden, zowel de cognitieve reflectietoolkit als de nieuwe ACT (acceptance and committment therapy) / positieve psychologie. De nadruk ligt op de nieuwere wereld.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit online leeromgeving

 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business

 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 28 maart 2018