Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Jongeren en identiteitsontwikkeling

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Je verkent de stadia van identiteitsontwikkeling vanuit de psychologie en hoe je als professional hierop aansluit. Wie of wat beïnvloedt de identiteit van jongeren?

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de tweede masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Ontwikkeling van de identiteitsvorming.

Deze masterclass gaat over adolescentie, ontwikkeling zelf en identiteit. Je gaat in op de belangrijkste theorieën en impact van identiteit(en). Ook ego ontwikkeling, zelfbeeld en zelfwaardering komen aan bod.  

Identiteit ontwikkelt zich gedurende het hele leven maar de grootste stappen worden gezet tijdens de late adolescentie en ontluikende volwassenheid. De adolescentie fase wordt gekenmerkt door een identiteitscrisis die nodig is voor ‘normale’ ontwikkeling.

Jongeren worden tegenwoordig al vroeg als ‘volwassenen’ behandeld. Het poldermodel in de opvoeding in het gezin en op school heeft zijn intrede gedaan. Hiernaast worden jongeren al vroeg geconfronteerd met het maken van eigen keuzes. Tevens treedt er een vervaging op tussen jong en volwassen zijn (forever young).

Kunnen jongeren, gegeven hun ontwikkeling, wel wat met de tools (vooral reflectie) die we ze aanreiken?

 • Ervaringsfase
 • Belang erbij blijven
 • Effectiviteit, kwaliteit en tools loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) op scholen.

Je leert dit toepassen in studiekeuzecoaching, met aandacht voor:

 • Identiteit ontwikkelt zich gedurende het hele leven en heeft geen eindpunt.
 • Loopbaankeuze is vehikel voor identiteit en vice versa.
 • De studiekeuzebegeleider kan zelfinzicht en inzicht in loopbaanwensen verhelderen langs verschillende wegen
 • Het gesprek, gebaseerd op kennis vanuit de psychologie over hoe leerlingen zelfkennis verkrijgen.

Je leert verschillende tools inzetten bij leerlingen, passend bij de ontwikkelingsfase waar jongeren in zitten. Niet alleen met aandacht voor de cognitieve benadering, maar ook het stimuleren van het ervaren en doen.

De tools van bestaande LOB programma’s neem je kritisch onder de loep.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving
 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business
 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2017