Hogeschool van Amsterdam

Workshop Familiekracht@work

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Een studiekeuze kan voor leerlingen een kwetsbare fase zijn. Het programma Familiekracht@work, uit de methodiek van de beschermjassen van Kitlyn Tjin a Djie, helpt je culturele competenties te ontwikkelen zodat je deze fase goed kunt begeleiden. Beschermjassen staat voor: het omhullen van leerlingen en aankomende studenten met vertrouwde steunfiguren, krachtbronnen, tradities uit hun historie, familie en cultuur, om zichzelf te kunnen hernemen in kwetsbare situaties/fases in het leven.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is een workshop van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Deze workshop staat in het teken van het ontwikkelen van die benodigde culturele competenties:

 • Kennis van je eigen historische en culturele bagage
 • Kennis van de historische en culturele bagage van de ander
 • Kunnen wisselen van perspectief (ik- familiecultuur versus wij-familiecultuur)
 • Kennis van eigen heilige huisjes (je merkt ze door stress, irritatie en onveiligheid)
 • Verborgen dimensie, bewustzijn van en alert-zijn op –de altijd aanwezige- blinde vlekken.
 • Kennis van het johari-venster: Voor zowel jou als de ander onbekend gebied, kan soms door psychotherapie naar boven gehaald worden. Kan ook door eigen onderzoek in biografie en familiekracht in je bewustzijn komen

Systemisch werken, de kracht en belemmeringen van families in kaart brengen. Welke rol speelt de familie van de studiekiezer in het maken van de studiekeuze? 

Geschiedenis van generaties. Belangrijke levensfase overgangen die bepalend zijn voor het welbevinden van families, familie continuïteit en de impact ervan op de generaties erna. Denk hierbij aan migratie, verhuizingen, oorlog en vluchtgeschiedenis in de familie.

Uit onderzoek blijkt dat studiekiezers de mening van hun ouders veel belangrijker vinden dan van anderen in hun leefomgeving, zoals docenten, mentoren en decanen. Het is dus van groot belang om ouders te betrekken bij de studiekeuze. Maar niet alleen ouders blijken uit gesprekken met migrantenstudenten belangrijk te zijn, soms zijn ook grootouders, een broer, neef of tante als persoon met invloed in de familie heel belangrijk en zelfs doorslaggevend. Om inclusief met de diversiteit van onze jongeren om te kunnen gaan, wil je je hiervan bewust zijn. Je leert ook familie tegenkrachten in kaart brengen.

Je leert inclusief te begeleiden, zodat je studiekiezers bescherming en veiligheid kunt bieden bij belangrijke keuzes in hun leven (studiekeuze) en inbedden in hun krachtbronnen, zoals de familie, eetgewoonten en culturele rituelen. Door veiligheid en warmte te bieden, leer je studiekiezers te omhullen in het oude vertrouwde, daarmee bestrijd je uitsluiting en creëer je verbinding.

De 2 belangrijkste instrumenten die bij het gebruik van familiekracht@work horen:

 1. Theorie van de rite de passage: belangrijke levensfaseovergangen, levenslijnen en breuken. Hoe ziet de kwestbare fase van (aankomende) studenten eruit? Hoe verkennen en herkennen we deze fase? Hoe kunnen we als begeleider daarmee omgaan?
 2. Kennismaken met de theorie en de praktijk van het maken van je eigen genogram. Opsporen van kennis van de eigen historie, familie en krachtbronnen als bron van verbinding met de ander.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving
 • Familieziel, Irene Zwaan en Kitlyn Tjin a Djie (2013)
 • Beschermjassen in het onderwijs, Irene Zwaan en Kitlyn Tjin A Djie (2015)  

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2017