Hogeschool van Amsterdam

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Workshop ACT (Acceptance & Commitment Therapy)

Cursus

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vernieuwende vorm van loopbaanbegeleiding. Het biedt een coachkader om op een andere, meer flexibele, manier om te gaan met het leven. ACT leert studiekiezers om hun emoties en gedachten te accepteren. Meestal staat reflecteren centraal bij loopbaanbegeleiding maar bij ACT leer je studiekiezers zich minder te identificeren met hun gedachten, onzekerheid te accepteren, mindfull aanwezig te zijn in het nu en het zelf als context te ervaren waardoor ze signalen binnen en buiten het zelf beter waarnemen.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is een workshop van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Een vernieuwende vorm van studiekeuze- en loopbaanbegeleiding, gebaseerd op ACT. Je werkt met het gedachtegoed en interventies vanuit de evidence based Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In deze workshop leer je bewezen effectieve tools vanuit de positieve psychologie toe te passen op de studiekiezers die je begeleidt. Dit doe je door deze tools eerst zelf te ervaren en je eigen loopbaan- en levenskompas scherp te stellen.

 • Vergroten psychologische flexibiliteit en het loslaten van de perfecte studiekeuze.
 • Omgaan met angsten en onzekerheden.
 • Het huidige LOB programma aan de hand van de inzichten kritisch kunnen bekijken, bijvoorbeeld:

Is reflecteren wel effectief voor adolescenten bij het maken van een studiekeuze? 

Veel bestaande (studie)keuze-instrumenten zijn gericht op reflectie. Door na te denken en te praten werk je aan een min of meer vaststaand zelfbeeld. Teveel nadenken en reflecteren kan leiden tot piekeren, zeker wanneer de (brein)ontwikkeling van de twijfelaar hier nog niet aan toe is. Uit onderzoek blijkt dat introspectie bijvoorbeeld kan leiden tot kwalitatief minder goede keuzes (een lagere tevredenheid met keuzes) en mensen onzekerder kan maken over zichzelf. Hiernaast lijkt piekeren een niet effectieve manier van coping met negatieve emoties die er voor zorgt dat weggebleven wordt bij het voelen en ervaren van negatieve emoties waardoor de negatieve stemming juist in stand gehouden wordt. En het ook lastiger maakt om te voelen en ervaren wat je wel graag wilt in bijvoorbeeld een studie of een baan.

Je leert studiekiezers begeleiden met de volgende opbrengsten:

 • Wat wil ik eigenlijk doen in het leven?
 • Hoe ga ik flexibel en veerkrachtig om met mijn studieloopbaan?
 • Hoe kan ik met meer afstand mijn gedachten en gevoelens observeren?
 • Hoe maak ik een op mijn eigen waarden gebaseerd studiekeuzeplan?

Een coachkader en speelse interventies gericht op het leren durven, het exploreren middels een studiekeuzeplan, het in contact komen met de waarden van de studiekiezer. 

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving
 • Time to ACT! Gijs Jansen, Tim Batink (2014); zie ook: www.timetoact.nl

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 4 augustus 2017