Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Generatie Y en Z

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Wat typeert de generatie jongeren die nu hun studie moet kiezen? Wat zijn hun ambities, dromen en wensen en hoe motiveer je hen om zich te verdiepen in een vervolgopleiding?

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de eerste masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Brede start vanuit een sociologisch perspectief: we leven in een maatschappij zonder duidelijke richtlijnen. Er zijn geen regels, tradities en instituties meer die ons denken en doen bepalen. Het wegvallen van kaders en het vergroten van keuzevrijheid is vanuit de overheid gestimuleerd.

Er is een vergaande individualisering met steeds meer zelfsturing en eigen verantwoordelijkheid, we spreken ook wel van het 'maakbare individu'.

Deze eerste masterclass bevat een stuk geschiedenis van de generaties. Het maakt uit in welke tijd je geboren bent en welke invloeden er op dat moment bepalend zijn voor het kiezen van studie en werk. Denk bijvoorbeeld aan de generatie die is opgegroeid met internet en ict versus de naoorlogse generatie.

Daarna gaan we in op de wensen, dromen en ambities van de huidige generatie jongeren. Je leert hoe je de huidige generatie motiveert om een keuze te maken en zich te verdiepen in een opleiding.

De analyse van de huidige generatie Y, ook wel de grenzeloze generatie genoemd, is een westerse analyse. Leerlingen met een migratie achtergrond groeien gedeeltelijk op in een wij-gerichte, begrensde omgeving, waarin familie en omgeving op een andere manier een grote rol spelen.

De verantwoordelijkheid voor het maken van de studiekeuze ligt nu bij jongeren zelf, is dit eigenlijk wel terecht?

De context van deze generatie heeft niet alleen invloed op de studiekiezer maar ook voor jou als professional. Er is een spanningsvlak tussen zelfsturing van de kiezer en sturing door de professional en het netwerk om de kiezer heen. Hoe kan je studiekeuze-coaching toepassen in een diverse leerlingen- of studentenpopulatie?

 • Vlootschouw van instrumenten per generatie over tijd.
 • Instrumenten rondom competenties en zelfsturing.
 • Talentpitch en social media.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving.
 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business
 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2017