Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Attitudes en emoties

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Is het mogelijk om een weloverwogen studiekeuze te maken, terwijl emotie en intuïtie hier grote invloed op hebben? Leer hoe jongeren hun gevoelens effectief kunnen inzetten tijdens het keuzeproces.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de zesde masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang Psychologie van de Studiekiezer koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

 • Attitudes, emoties en gedrag.
 • Beïnvloeding beslissingen.

 • Opbouw en vorming attitudes
 • Bewuste en onbewuste processen
 • Emotietheorieën en -systemen 
 • Impact op keuzegedrag en –strategieën

Cultuur en omgeving vormen mentale schema’s, stereotypen en vooroordelen. Dat is de basis van (keuze)gedrag. Daarnaast is de puberteit de periode van emotionele ontwikkeling en speelt om die reden een grote rol in het keuzegedrag.  

Bewustwording over de enorme impact van ‘framing’ op keuzes, vorming en de rol van attitudes op keuzes (puber is makkelijk te beïnvloeden).

Daarnaast krijg je inzicht in dat affect voor cognitie gaat en dat gevoel het beoordelen beïnvloedt (waar de jongere zich niet bewust van is). Hoe pas je dit toe in studiekeuzecoaching?

 • 360 graden feedback tools
 • Tools gericht op cognitie en affect, doorlopen en reflectie leerstijlen Kolb.
 • Bespreken eerdere ervaringen.
 • Acceptance Commitment Therapy (ACT) toolkit gericht op accepteren emoties.

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving
 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business
 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 februari 2018