Hogeschool van Amsterdam

Masterclass Zelfinzicht

Leergang Psychologie van de Studiekiezer

Cursus

Hoe leren studiekiezers zichzelf kennen en welke instrumenten zet je in om hun zelfinzicht te vergroten? Is het überhaupt mogelijk om objectief naar jezelf te kijken? Ontdek de invloed van zelfinzicht op het kiezen van een studie.

leergang Psychologie van de Studiekiezer

Dit is de vijfde masterclass van de leergang Psychologie van de Studiekiezer. Tijdens de leergang koppel je actuele inzichten vanuit de psychologie aan praktijkervaring in het studiekeuzeproces. Denk hierbij aan vragen zoals:

 • Is het jongerenbrein al in staat om keuzes te maken?
 • Welke rol spelen sociale media?
 • Welke invloed heeft de context van deze generatie op het gedrag van de studiekiezer?

Wil je meer weten? Kijk dan op de website Psychologie van de Studiekiezer.

Zelfinzicht en zelfwaardering.

Deze masterclass gaat over:

 • Opbouw zelfconcept
 • Zelfbeeld
 • Effect op het welzijn
 • Zelfvertrouwen
 • Copingstijlen (de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat, bijvoorbeeld keuzestress)

 • Narcistische samenleving
 • Ik-bv
 • Peers
 • Cultuur en zelfconcept
 • Gender
 • Jeugd
 • Narratief 

Er is sprake van een beperkte relatie tussen zelfwaardering en schoolprestaties. Hoe kan je daar als begeleider mee omgaan? Welke vragen stel je? Je leert als begeleider de narratieve tools toe te passen in studiekeuzecoaching.

 • Perspectief wisselingen
 • Inzicht in zelf-tools
 • Biografie maken
 • Testen en testgebruik
 • ACT ( Acceptance Committment Therapy) toolbox 

Je besteedt 16 uur aan een masterclas of workshop. Deze 16 uur bestaat uit:

 • 8 uur onderwijsdag
 • 6 uur voorbereiding
 • 2 uur voor uitwerken portfolio verslag/ stukken na afloop

Lees meer over studiebelasting op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

 • artikelen uit de online leeromgeving.

 • Reynaert W., Spijkerman R. (2009). Loopbaandilemma’s. Leeuwarden: LDC business.

 • Pol van der G.M.I (2012). Coachen als professie. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers

   

 

Deze masterclass is onderdeel van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Kosten:

 • Leergang: € 2.475,-.
 • Losse masterclass of workshop: € 350,-. 

Lees meer over de kosten op de website van de leergang Psychologie van de Studiekiezer.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 20 december 2017