Hogeschool van Amsterdam

Vooraankondiging Symposium HBO-V van de toekomst 2018

De samenwerking tussen zorgpraktijk, onderzoek en onderwijs

Het symposium ‘De HBO-V van de toekomst’ vindt jaarlijks plaats op de Hogeschool van Amsterdam in het Nicolaes Tulphuis. Met dit gratis toegankelijke symposium bedankt de HBO-V Amsterdam alle stageverlenende instellingen voor hun bijdragen. Hierbij stellen wij u op de hoogte dat het symposium dit jaar niet zoals gebruikelijk in het voorjaar zal plaatsvinden, maar op woensdag 14 november 2018.

Het thema luidt:

VERPLEEGKUNDIG LEIDERSCHAP

In juni ontvangt u de informatie over het programma.

Noteert u woensdag 14 november 2018 alvast in uw agenda?

Met vriendelijke groet, namens de Commissie symposium ‘De HBO-V van de toekomst’

Secretariaat Symposium De HBO-V van de toekomst
AMC Congresorganisatie
Postbus 23213 – 1100 DS  Amsterdam
T: 020 - 566 8585
E: stages-hbov@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 februari 2018