Hogeschool van Amsterdam

Post-HBO-SPV

Studieprogramma

Studieprogramma 

Het Expertisegebied Sociaal Psychiatrische verpleegkunde, de uitgangspunten van de sociale psychiatrie en actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg, vormen de leidraad voor het SPV-programma. Voor het onderdeel POH-GGZ is het concept competentieprofiel POH-GGZ (2013-2014) de standaard. Tijdens de opleiding werken we aan de hand van de CanMEDS-systematiek, die bestaat uit zeven competentiegebieden. Daarin bekwaamt u zich op post-hbo-niveau als gespecialiseerd verpleegkundige of in de functie POH-GGZ.

Ontwikkelingen in de GGZ 

In het werkveld van de GGZ doen zich verschillende ontwikkelingen voor. Die vragen om gespecialiseerde verpleegkundigen die over competenties beschikken om met deze diverse zorgvragers te kunnen werken.
De belangrijkste ontwikkelingen op een rijtje:

  • Werken vanuit het cliënt- en familieperspectief.
  • Werken met de kennis en ervaring van cliënt- en familieorganisaties.
  •   Verplaatsing van het preventieaanbod naar de Basis GGZ, wijkgerichte, eerstelijnszorg GGZ onder andere als POH-GGZ om te voorkomen dat mensen ernstige psychische en/of verslavingsproblemen ontwikkelen.
  •  Behandelingen worden zoveel mogelijk gestandaardiseerd, op wetenschappelijk onderzoek gebaseerd en via DBC’s verantwoord.
  • Ontplooiing van activiteiten om de kwaliteit van het leven van mensen met psychiatrische handicaps, zoals verslaving, te verbeteren.
  •  Meer inzet op vermaatschappelijking: niet alleen zorg voor cliënten, maar ook maximale samenwerking in buurt en wijk vanuit de basis GGZ.
  •  Inzet op bemoeizorg. In Nederland wonen circa 24.000 mensen die geen ‘standaard’ zorgvrager zijn, maar wel zorg nodig hebben. Zij moeten opgespoord worden via vangnetten of meldpunten.
  • Inzet en samenwerking tussen instanties zoals de GGD, verslavingszorg, verstandelijk gehandicaptenzorg, forensische psychiatrie, woningbouwverenigingen, gemeente en politie.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 juni 2015