Hogeschool van Amsterdam

Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

Post-HBO-opleiding

In verband met onvoldoende aanmeldingen start de post-HBO-opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) niet in februari 2017, noch in september 2017. Momenteel bespreken wij met instellingen in de regio de mogelijke start in februari 2018. Wanneer wordt u geïnformeerd of de opleiding dan start? In september 2017 informeren wij op deze site of er in februari 2018 wordt gestart.


Faculteit Gezondheid biedt de post-HBO-opleiding Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) aan. De Post-HBO-SPV biedt gespecialiseerd vervolgonderwijs voor GGZ-verpleegkundigen.

Inleiding

Als SPV-er bent u een gespecialiseerd verpleegkundige die kennis heeft van beïnvloeding van sociale structuren. U weet dat maatschappelijke ontwikkelingen invloed hebben op de psychische gezondheid van mensen. U kent de invloed van systeemaspecten bij het ontstaan, in stand houden of voorkomen van psychiatrische problemen. Het sociaal psychiatrisch gedachtegoed, preventie en stepped care zijn het uitgangspunt van de opleiding. 

Als SPV kunt aan de slag in verschillende werkvelden. U kunt gaan werken in de gespecialiseerde GGZ, in de ambulante sociale psychiatrie, maar ook als wijkverpleegkundige in de GGZ of als POH-GGZ in de huisartsenpraktijk.

De SPV opleiding is, evenals de opleidingen in Breda, Groningen, Heerlen en Nijmegen erkend door de beroepsvereniging V&VN-SPV als een van de SPV-opleidingen.

Achtergrond 

Eén op de vier volwassenen in Nederland heeft jaarlijks een psychische stoornis. In totaal worden er jaarlijks zo'n half miljoen mensen behandeld. Bij circa 100.000 mensen is sprake van langdurige psychiatrische en/of verslavingsproblematiek. Zij vallen onder de huisartsenzorg (POH-GGZ), de basis GGZ of de gespecialiseerde GGZ: terreinen waar je als SPV werkzaam kunt zijn. De GGZ maakt op dit moment een aantal belangrijke ontwikkelingen door, uiteraard sluit de SPV-opleiding hierop aan. 

Past de SPV-opleiding bij u?

De opleidings is vooral bedoeld voor GGZ-verpleegkundigen die de outreachende aanpak van de GGZ ondersteunen. Dat vergt een specifieke werkwijze en houding. U bent werkzaam in de omgeving van cliënten, hun netwerken en met verschillende instanties. Daarnaast vindt u het een uitdaging om alternatieven te bedenken voor standaardmethoden of -oplossingen die onvoldoende werkzaam zijn gebleken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 26 januari 2017