Hogeschool van Amsterdam

Interprofessionele samenwerking

In samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) en het Academisch Medisch Centrum (AMC) is een uniek programma ontwikkeld rondom interprofessionele educatie (IPE). Studenten van de bachelor Geneeskunde aan de UvA, de paramedische opleidingen en opleiding Verpleegkunde aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA) volgen deels hetzelfde onderwijsprogramma en werken samen aan projecten.

Binnen het programma is er aandacht voor de volgende onderdelen: 

  • Het voorbereiden en opvolgen van  een interdisciplinair overleg met de patiënt.
  • Het afnemen van een anamnese met meerdere disciplines bij één patiënt.
  • Kennis opdoen van de andere zorgdisciplines.
  • Regels voor het geven en ontvangen van feedback.

Promotieonderzoek

Binnen het kenniscentrum ACHIEVE van de faculteit Gezondheid wordt onderzoek gedaan naar het integreren van interprofessioneel samenwerken in de lesstof. Het belang van samenwerken in de zorg wordt steeds groter daarom moeten studenten tijdens de opleiding al de competenties ontwikkelen die daarvoor nodig zijn. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 16 november 2018