Hogeschool van Amsterdam

Mantelzorgenquête in battle vitaler Amsterdam

7 jan 2016 13:40 | Faculteit Gezondheid

Als docenten weten hoe ze studenten met mantelzorgtaken kunnen herkennen, loopt deze groep eerder in het oog en kan overbelasting worden voorkomen. Studenten Ergotherapie van Gezondheid pitchen dit idee in de Urban Vitality battle op 7 januari. De battle biedt een podium voor studenten-ideeën ter bevordering van de vitaliteit van Amsterdam.

Weten docenten of hun studenten mantelzorgen? 

Mantelzorgers zijn mensen die langer dan drie maanden zorg geven aan chronisch zieken. Het aantal volwassen Amsterdammers dat langdurige en/of intensieve mantelzorg verleent, wordt geschat op 55.000 personen (in 2012, bron: GGD Amsterdam). Het is onbekend hoeveel studenten er mantelzorgen. Wietske Barkema, Willemijn van den Berg en Joris Sodenkamp, derdejaars Ergotherapie-studenten willen meer aandacht voor deze groep mantelzorgers. Zij stuurden daarom een enquête aan de docenten van hun faculteit Gezondheid over dit thema.

Uitkomst enquête

De enquête bevatte vragen over de kennis van docenten over en ervaring met jonge mantelzorgers en of zij wisten hoe deze groep te ondersteunen. Uitkomst is dat docenten graag zouden leren hoe ze de mantelzorgers onder hun studenten kunnen herkennen. Wietske, Willemijn en Joris pitchen vanmiddag een idee waarmee deze groep eerder in kaart gebracht kan worden om zo overbelasting te voorkomen. 

De battle vindt plaats op 7 januari 2016, van 16.30-19.00 uur in het Kohnstammhuis (Amstelcampus). Klik hier voor meer informatie.