Hogeschool van Amsterdam

Convenant met VU-Bewegingswetenschappen

13 jan 2016 17:04 | Faculteit Gezondheid

Bart Visser, opleidingsmanager Oefentherapie, tekende op 13 januari een convenant met de VU-Bewegingswetenschappen dat het mogelijk maakt dat studenten al tijdens hun opleiding Oefentherapie zich voorbereiden op directe toelating tot de Master Human Movement Sciences: Sport, Excercise and Health. Binnen deze master kunnen studenten kiezen voor een richting: Rehabilitation, Lifestyle Interventions, Biophysics in Sport of Sport Psychology. De premaster geeft ook toegang tot een researchmaster (met enkele aanvullende eisen).

Vanaf september 2016 start een pilot: maximaal tien derdejaarsstudenten krijgen de kans om de minor Master Preparation Oefentherapie te volgen. Dit biedt hen een unieke kans om zonder extra kosten en zonder extra studietijd direct na de opleiding door te gaan met de Masteropleiding.

Voor studenten met een wetenschappelijk belangstelling en met de drive om zich als Oefentherapeut nog sterker te positioneren is dit een mogelijkheid om extra uitdaging aan te gaan.

De minor duurt het gehele studiejaar en daarom wordt met de studenten gezocht naar een mogelijkheid om hun stage ook over het gehele jaar te laten lopen. Studenten volgen colleges aan de VU en waar dit niet lukt kunnen zij ook via een online leeromgeving de vakken volgen. 

Studenten kunnen zich vanaf april 2016 aanmelden voor deze minor. Een selectieprocedure is van toepassing, de minor staat open voor studenten Oefentherapie die nominaal studeren en aantoonbaar gemotiveerd zijn voor dit doorstroomtraject. 

Meer informatie
zie  http://fgb.vu.nl/nl/opleidingen/overig-onderwijs/hbo-schakelprogramma/index.aspx of contacteer Tessa Dadema, coördinator Master Voorbereiding Oefentherapie.