Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe bijzonder hoogleraar: verbinden onderwijs en onderzoek

17 dec 2015 10:07 | Faculteit Gezondheid

Wilma Scholte op Reimer is op 15 december 2015 benoemd tot bijzonder hoogleraar Complexe Zorg, met een focus op hartpatiënten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA). De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Hogeschool van Amsterdam.

Scholte op Reimer over haar benoeming: “De combinatie van dit hoogleraarschap met het voorzitterschap van HVA Gezondheid maakt het mogelijk om het onderzoek nog meer te verbinden met het onderwijs. De zorg voor de snel groeiende groep van hartpatiënten staat centraal in de leerstoel. Deze zorg wordt in toenemende mate complex, versnipperd, foutgevoelig en kent de behoefte van de patiënt te weinig als leidend principe. Dit vraagt om een herbezinning op de inrichting van zorg zowel vanuit de leerstoel als vanuit het benodigde onderwijs in de 21ste eeuw.”


Complexe zorg door vergrijzing

De bevolking wordt ouder en behandelingen worden beter. Hierdoor groeit het aantal patiënten met twee of meer aandoeningen tegelijkertijd. Deze zogenaamde comorbiditeit maakt de zorg complex en vraagt om meer kennisontwikkeling. 
De leerstoel richt zich specifiek op hartpatiënten met ernstige comorbiditeit, die nu vaak worden buitengesloten van effectstudies waar de focus ligt op de onderbouwing voor ‘single desease’ richtlijnen. Wilma Scholte op Reimer richt zich binnen haar onderzoek op patiëntgericht handelen en gezamenlijke besluitvorming, in samenwerking met ruim 10 promovendi en verschillende lectoren. 

Patiëntgericht handelen 

Ten eerste kijkt ze naar het patiëntgericht handelen, ofwel case management. Hierbij  staat de patiënt in zijn geheel centraal. Door het grote aantal betrokken hulpverleners bij complexe zorg is de kans op niet afgestemde of soms zelfs tegengestelde adviezen groot. Dit verhoogt het risico op bijvoorbeeld fouten in medicatiegebruik of falen in aanbevolen leefstijlaanpassingen. Scholte op Reimer wil onderzoeken of en hoe de zorg kan verbeteren door het vernieuwen en veranderen van de samenwerking tussen hulpverleners.

Gezamenlijke besluitvorming 

Haar tweede onderzoeksthema is de gezamenlijke besluitvorming: shared decision making.  Omdat ‘single desease’ richtlijnen niet zomaar toepasbaar zijn op patiënten met meerdere aandoeningen is gezamenlijke besluitvorming juist bij deze groep van groot belang. Scholte op Reimer ontwikkelt methoden om een actieve betrokkenheid van patiënten en familie in de medische besluitvorming te vergroten. 

Meer informatie: