Hogeschool van Amsterdam

Film: Toekomst@HVAGezondheid

15 dec 2015 15:00 | Faculteit Gezondheid

HVA Gezondheid kijkt terug en vooruit op het meerjarenplan in een nieuwe film: Toekomst@HvAGezondheid. Op 15 december 2015 ging de film ‘in première’ tijdens de Kerst-bijeenkomst voor medewerkers. In de film gaan studenten en medewerkers in op de kwaliteit en organisatie van het onderwijs en onderzoek. De terugblik bestrijkt de periode van één jaar, de vooruitblik gaat met name over het komende jaar en schetst globaal de plannen tot 2020.

Hoe ziet de toekomst er dan uit?

Het antwoord is vele malen lastiger dan de vraag. Zeker is wel dat de patiënt van de toekomst complexer wordt: hij heeft meerdere problemen tegelijkertijd. Het opleiden van zorgprofessionals die in staat zijn tot interdisciplinair samenwerken zal daarom sowieso veel aandacht krijgen de komende jaren. Daarnaast is het onderzoek groeiende en de ambitie is om een bijdrage te leveren aan kennis of oplossingen voor de grootstedelijke problematiek rond bijvoorbeeld vitaliteit. Het meerjarenplan gaat ook over kwalitatieve of praktische verbeteringen, zoals toetsing, onderwijsplanning en studeerbaarheid, blended learning, digitale werkomgeving, scholing van medewerkers enroostering

Wat heeft de student hieraan?

Het doel is dat de student hierdoor over een paar jaar nog beter onderwijs krijgt en dat de tevredenheid onder studenten zal stijgen. Of dat lukt weten we in 2020. De student is enthousiast en positief, maar gelukkig ook veeleisend en kritisch zoals in de film te zien. Daarom hopen we voorlopig op input en advies van de student vanuit opleidingscommissies en de medezeggenschapsraad. De eerste tips ontvingen we in de film.