Hogeschool van Amsterdam

Student Koen Langeslag pleit voor betere communicatie

19 nov 2015 10:19 | Faculteit Gezondheid

Wist je dat er vanuit domein Gezondheid een student zitting heeft in zowel de domein medezeggenschapsraad (DMR) van Gezondheid als de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van de HvA? Koen Langeslag (19 jaar en derdejaars student Oefentherapie Mensendieck) stelde zich verkiesbaar nadat hij met ideeën kwam voor verandering in onder andere de communicatie tussen student en docent. Hoe is het om als student deel te nemen aan de medezeggenschapsraden op het moment dat daar vernieuwing plaats vindt? “Het was lastig om in het diepe te worden gegooid, maar ik raak hier wel erg gemotiveerd van.”

Koen komt juist van een trainingsdag van de domeinraad. Deze ondersteuning is nuttig volgens hem: “De begroting van het domein is besproken en aan de hand van een persoonlijkheidstest bespraken we de eigenschappen van elk raadslid en hoe we op basis van deze kennis het vergaderen effectiever kunnen maken.”

Welke thema’s wil je als CMR- en als DMR-lid aankaarten?
“Voordat ik werd verkozen had ik vragen over communicatie tussen docenten en studenten. Die kan op veel vlakken worden verbeterd. Zo is het voor de student bijvoorbeeld niet altijd duidelijk wie wat doet binnen de opleiding. Ik vind dat je als CMR- en DMR-lid ook een verantwoordelijkheid hebt om te delen wat er gebeurt. Daarom wil ik presentaties gaan geven bij colleges over wat de raden precies inhouden. We krijgen vaak de vraag: wat doen jullie nou eigenlijk precies? Ook neem ik deel aan een werkgroep die samen met HvA-Communicatie de flyers en teksten voor de verkiezingscampagne van volgend jaar ontwerpt.

Hoe ervaar je het werken in de CMR en DMR?
“De samenwerking binnen de CMR ervaar ik als goed. De CMR bestaat voor 50% uit studenten en 50% medewerkers. Als student ben je in het begin nog zoekende omdat de organisatie nog onbekend voor je is, maar de medewerkers staan daarin goed bij. Ook bij de DMR merk ik dit. Om de participatie van de student te vergroten is er een buddy-systeem. Een docent wordt gekoppeld aan een student. Het is niet zo dat je een vast overlegmoment hebt, maar als je een vraag hebt dan kun je bij de medewerker terecht. Bijvoorbeeld over hoe je stukken leest en voorbereidt.”

Wat wil je aan het einde van je zittingstermijn – over een jaar - hebben bereikt?
“Op het persoonlijk vlak zou ik graag willen leren delegeren. Ik doe graag overal aan mee, maar moet ook vertrouwen op de andere leden. Verder zou ik graag de communicatielijnen tussen de CMR en DMR willen verbeteren. Deelname aan de CMR en DMR zou ik andere studenten zeker aanraden. In het begin is het even wennen, maar nu ik er eenmaal in zit vind ik het een aparte en unieke ervaring.”

Heb je vragen of wil je meer weten over de raad? Neem dan contact op: 
koen.langeslag@hva.nl