Hogeschool van Amsterdam

Publieksprijs onderzoek delier oudere met heupfractuur

27 nov 2015 16:38 | Faculteit Gezondheid

Leontine van ’t Hazeveld en Manon Verrijth hebben de Publieksprijs van het OLVG gewonnen met hun scriptie over delier – verwardheid – bij 70-plussers die met een heupfractuur in het ziekenhuis zijn opgenomen. Deze doelgroep maakt veel kans op het doormaken van een delier, dat wordt veroorzaakt door de lichamelijke toestand van de patiënt. Leontine en Manon onderzochten hoe de behandeling verbeterd kan worden van deze groep patiënten verbeterd kan worden.

Aanleiding voor het onderzoek is dat er in het OLVG regelmatig ouderen met een heupfractuur worden opgenomen. Juist deze doelgroep is kwetsbaar voor het doormaken van een delier. Iemand met een delier is niet meer helder van geest, kan last hebben van hallucinaties en ook angst.

Naast literatuuronderzoek interviewden Leontine en Manon patiënten, (geriatrisch en psychiatrisch) verpleegkundigen, zaalartsen, en de ouderen zelf. Ook zijn er best practices in het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht en het Spaarne Gasthuis Haarlem (SGH) bij het onderzoek betrokken.

Wat concludeerde het onderzoeksduo? Verpleegkundigen en artsen zijn over het algemeen onvoldoende op de hoogte van het onderwerp delier. Het huidige protocol is up to date, maar wordt onvoldoende gebruikt en toegepast. Advies van Leontine en Manon is om een interventieprogramma op te stellen. Die is meerledig en bestaat uit verpleegkundige interventies en interactieve scholingsprogramma’s.