Hogeschool van Amsterdam

Huidige financiering belemmert zorgvernieuwing

2 nov 2015 10:19 | Faculteit Gezondheid

Ab Klink, bestuurder VGZ, gaf op 29 oktober jongstleden zijn analyse van het Kabinetsbeleid tijdens de Cordaan-lezing. Hij benadrukte in zijn referaat de tegenstrijdigheden in dit beleid: de huidige financiering belemmert feitelijk de zorgvernieuwing. Het behandelen van complexe patiënten en voorkomen van heropnames wordt niet beloond in de huidige financieringsstructuur. Zo betoogt ook Wilma Scholte op Reimer, Voorzitter Gezondheid aan de Hogeschool van Amsterdam, in haar co-referaat.

Het onderwijs en onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam richt zich op het vernieuwen van de zorg. We moeten ons afvragen of deze financieringsproblematiek ook in het (master)onderwijs een plaats zou moeten krijgen.

Ab Klink

Zorg van de toekomst

Klink vraagt zich af hoe echte innovaties in de zorg mogelijk gemaakt kunnen worden. Om dit, binnen de grenzen van het huidige financieringssysteem, mogelijk te maken heeft VGZ afspraken gemaakt. Zowel met betrokken ziekenhuizen als met de meest innovatieve artsen zijn afspraken gemaakt over budgetten en gerichte vernieuwingsprojecten. Wilma Scholte op Reimer schetst aansluitend  de situatie van het zorggebruik en de zorgvraag in Amsterdam. Evenals de veranderingen in de zorg door een nieuw soort patiënten. De nieuwe patiënt is vaak ouder, heeft meerdere gezondheidsproblemen, gebruikt meerdere medicijnen en heeft een hoog risico op complicaties en heropname. Nieuwe patiënten hebben een complexere zorgbehoefte.

Wilma Scholte op Reimer Cordaan lezing

Complexe zorg en de wijkverpleegkunde

Zoals de commissie innovatieve zorgberoepen al in 2014  stelde: er kan veel meer zorg thuis of in de wijk verleend worden. Juist met het oog op de nieuwe patiënt met de complexere zorgbehoefte is het wenselijk dat er meer wijkverpleegkundigen worden opgeleid. Deze ontwikkelingen vragen om en effectieve samenwerking en aanpassing van het onderwijs. 

 

Publiek Cordaan lezing