Hogeschool van Amsterdam

Sociaal psychiatrische zorg

Onderdeel van het Urban Vitality programma

Martin is depressief en heeft een persoonlijkheidsstoornis. Daardoor kan hij niet goed voor zichzelf zorgen. Hoe kun je als professional Martin goed begeleiden? Patiënten met psychiatrische problemen vergen een eigen aanpak. In de minor Sociaal Psychiatrische Zorg leer je deze patiëntengroep goed te ondersteunen.

Hoe ziet de patiënt zelf zijn psychiatrische ziekte? Wat is er precies aan de hand als iemand een depressie heeft? Op welke manier kan je met andere disciplines de problemen van een patiënt benaderen? Met deze en andere vragen ga je aan de slag in de minor. In de minor worden projecten, trainingen en theorieonderwijs aangeboden. Je doet kennis over groepsprocessen en verslavingen op. Je werkt samen met medestudenten aan twee projecten en je krijgt gesprekstechnieken aangereikt waarbij je je bekwaamt in MotivationalInterviewing, verbale agressietraining en cognitieve gedragstherapie.

PAST DEZE MINOR BIJ JOU?

Het is noodzakelijk dat je voorkennis over verschillende psychiatrische ziektebeelden hebt, in deze minor ligt de focus namelijk niet op het vergaren van kennis over psychiatrische ziektebeelden. Daarnaast verwachten we dat je ervaring hebt met patiëntencontacten omdat de minor zich richt op de omgang met patiënten. Wil je de minor met succes afronden dan is een zelfstandige houding onontbeerlijk. De minor is er op gericht om studenten in korte tijd zoveel mogelijk kennis op te laten doen over een heel eigen patiëntengroep.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 20 juni 2017

Research Award 2016