Hogeschool van Amsterdam

Oud-student aan het woord

Testimonial

Alumnus Karin Veltman

Voor mijn afstudeerproject heb ik samen met een medestudent onderzoek gedaan naar positief coachen in de turnwereld. Aanleiding was de onthulling van twee Nederlandse ex-topturnsters over de mentale en fysieke mishandeling binnen de turnhal. Wij hebben de beleving van turnsters in de top- en recreatiesport onderzocht.

Voor ons afstudeerproject zijn wij genomineerd en later doorgestroomd naar de finale van de Van Mechelen Scriptieprijs.

Karin Veltman - Alumnus ALO

Artikelen schrijven over positief coachen

Ondanks alle negatieve berichtgeving in de media waren de turnsters van beide doelgroepen positief over het coachgedrag. Een belangrijke conclusie die laat zien dat deze manier van coachen werkt. Inmiddels hebben wij diverse artikelen geschreven over positief coachen voor (sport)bladen als NLCoach, Gymsport en Folia (magazine HvA en UvA).

Gymdocent basisschool en middelbare school

Momenteel geef ik twee dagen per week les aan de klassen 1 en 2, MAVO/ HAVO en VWO, van het Fioretti College in Lisse. Daarnaast werk ik als gymdocent op basisschool de Tamboerijn in Amsterdam Zuidoost. Hier geef ik les aan groep 3 tot en met 6. Ook houd ik mij bezig met de renovatie van het schoolplein, een beweegplan voor het schoolplein, het organiseren van sportdagen en de naschoolse activiteiten.

Afwisseling twee banen

De afwisseling van beide scholen vind ik het leukste aan mijn werk. Op het Fioretti College praat ik met leerlingen over opstellingen, technieken en toernooischema’s. Op de Tamboerijn moet ik veters strikken en vertellen dat we vandaag door de junglebaan gaan gymmen met krokodillen in het water.

Onderbouwen lessen

Op de ALO leerde ik hoe te handelen in verschillende situaties en waarom. Als ik nu mijn lessen voorbereid dan zit daar een theoretische onderbouwing achter. Iedereen kan een tikspelletje uitleggen, maar het gaat in dit vak juist over de manier waarop en met welke intentie je zo’n spel wilt uitvoeren.

De ALO is een belangrijke periode in mijn leven geweest. Uiteraard waren er weleens vervelende momenten en moeilijke keuzes die ik moest maken. Toch heeft de studie mij met pieken en dalen laten zien wie ik nu ben.'