Hogeschool van Amsterdam

Gastonderwijs, stages en praktijkopdrachten

17 dec 2015 11:06 | Faculteit Business en Economie

Er waren in het afgelopen jaar weer veel gastbijdragen van HRM’ers uit tientallen verschillende organisaties. De praktijk komt dus veel over de vloer, en vice versa.

Een greep hieruit: elke eerstejaars student bezocht het afgelopen jaar 6 keer een organisatie. Naast deze bedrijfsbezoeken vonden in de propedeuse zes gastlessen plaats heeft inclusief een ‘collegetours’ waarbij gasten op het podium werden bevraagd door studenten in de zaal.

Ook in jaar 2 vonden in verschillende programma’s gastlessen plaats. Daarnaast traden acht organisaties als opdrachtgever op voor tweedejaars studieprojecten: de studenten bezochten deze organisatie en de HRM’er uit die organisatie kwam langs om studenten te vertellen over hun HRM-praktijken. Een aantal woonde ook de eindpresentaties van deze tweedejaars studenten bij omdat ze benieuwd waren naar het resultaat van het project.

In jaar 3 en 4 hebben meer dan tweehonderd studenten opdrachten verricht of stage gelopen! Dit kon zijn vanuit de meerwerkstage in jaar 3, het consultancybureau Peperclip ( www.peperclip.com) in jaar 4 of het afstudeerproject. De meeste opdrachtgevers waren erg tevreden over zowel het proces; veel adviezen van studenten werden overgenomen. Studenten leren steeds beter om moeilijke vragen onderzoeksmatig te benaderen en die aanpak slaat aan in de praktijk. Het is van belang de juiste vraag te beantwoorden en duurzame oplossingen te treffen en daarbij past het motto ‘liever een goede oplossing, dan een snelle oplossing’. 

Contact met het werkveld was er altijd al en is inherent aan beroepsonderwijs. Toch zien we steeds meer samenwerking tussen de opleiding en de HRM-praktijk. In 2016 worden hiertoe nieuwe initiatieven opgestart, waarover in de volgende nieuwsbrief meer nieuws.