Hogeschool van Amsterdam

Proces- en Prestatiemanagement

Cursus

Binnen elke organisatie gaat het voortdurend om organisatiemanagement en personeelsmanagement in lijn te brengen met de interne organisatie. In feite draait het om goed organisatiemanagement én goed personeelsmanagement tegelijkertijd. Ofwel: een integrale benadering. Als rode draad door deze cursus loopt het kwalitatief verbeteren en aanpassen van de processen om de organisatie optimaal te laten presteren. Niet alleen om de bedrijfsdoelstellingen te behalen, maar ook om medewerkers een optimale bijdrage te laten leveren aan het bereiken van deze bedrijfsdoelstellingen.

Proces en prestatiemanagement

In deze cursus leer je jouw organisatie, binnen een bedrijfskundige context, te analyseren zodat  je in staat bent mensen en processen op gewenste resultaten te sturen. Je weet de organisatiedoelen en processen te koppelen aan de kwaliteit, ontwikkeling, motivatie en het welbevinden van de medewerkers. Het gaat hierbij om het optimaal op elkaar afstemmen van de belangen van de verschillende stakeholders.
We besteden uitgebreid aan aandacht aan:

  • de richting (waar willen we heen, met aandacht voor missie, visie, doelen, strategie),
  • de inrichting (ontwerp/aanpassing van de organisatie; performance; de gewenste besturing en meetinstrumenten)
  • de verrichting (performance en prestaties). Afwisselend heb je hoorcolleges, werkcolleges en werk je zowel  individueel als in een referentiegroep aan diverse opdrachten.

Methodiek

Gebruik gemaakt wordt van diverse methodieken en tools zoals; Lean management, A3 Jaarplan, INK en prestatiemanagement.
Onderdeel van deze cursus is ook de training van een ontwikkelgesprek waarin je als lijnmanager met de medewerker een gesprek voert waarin je de balans zoekt tussen de ontwikkelnoodzaak en de ontwikkelbehoefte.

Voor meer informatie kan je de studiehandleiding van afgelopen semester inzien, zo krijg je een indruk van hoe de cursus is opgebouwd. 

 Voor wie?

De cursus is met name geschikt voor mensen met een managementfunctie.

 Certificaat Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.
 Duur

De cursus duurt vijf maanden en bestaat uit twee blokken van tien weken. Lees meer over de opbouw in de jaarplanning.

Start De cursus start 4 of 8 september 2018. 
 Collegedagen

Dinsdag- en donderdagavond van 18.40-22.00 uur of zaterdag van 10.00-16.40 uur.

 Tijdsbesteding

De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week, inclusief college-uren.

 Kosten

De prijs voor het bijwonen van de colleges en maken van de toetsen is € 2100 en de kosten voor boeken bedragen circa € 250. 

Toelatingseisen

Je hebt minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en aantoonbaar enige jaren werkervaring in een managementfunctie.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus kan via onderstaande link. Houd er rekening mee dat je bij het inschrijven voor de cursus een kopie van je paspoort of id-kaart moet uploaden, evenals een kopie van je hoogst behaalde diploma. Een kopie van je rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 

Aanmelding op deze cursuspagina is niet voor HvA studenten. Ben je HvA student en ben je geïnteresseerd in Proces- en Prestatiemanagement? Kijk dan op minoren.hva.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de cursus? Neem dan contact op met cursusverantwoordelijke Jan Leen via j.leen@hva.nl

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met deeltijd.economie@hva.nl.

Terug naar de opleidingspagina

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 maart 2018