Hogeschool van Amsterdam

Management Control en Riskmanagement

Cursus

Management Control is dat onderdeel van het algemeen-financieel management van een organisatie, dat ervoor moet zorgen dat de organisatiedoelen, waaronder ook de financiële doelstellingen, worden gerealiseerd.

Management control gaat om het beïnvloeden van managers, o.a. met behulp van managementinformatie, zodat zij in staat zijn beslissingen te nemen die in lijn van de organisatiedoelen liggen. Daarbij is het van belang ook rekening te houden met interne en externe onzekerheden.

Het management dient ook inzicht te hebben in de verschillende risico's binnen een bedrijf, en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan c.q. beïnvloed kunnen worden. Binnen deze cursus wordt dan ook aandacht geschonken aan riskmanagement.

Management control en riskmanagement zijn het aandachtsgebied van de (assistent-)controller. Maar ook als je een algemene managementfunctie ambieert is deze cursus zeer geschikt. Voor studenten Bedrijfseconomie, maar ook voor studenten Bedrijfskunde/MER, is dit dè cursus om je in management control en riskmanagement te verdiepen, en bereid je voor op de functie van (assistent-)controller of (assistent-)riskauditor in zowel het regionale MKB als bij een internationaal opererende onderneming.

Over verschillende onderdelen zullen gastsprekers uit de praktijk gastcolleges verzorgen.
 

LEERDOELEN

Deelnemers kunnen aan het einde van deze cursus:
- de samenhan​​g in de verschillende onderdelen van een management control systeem doorgronden en de effectiviteit daarvan
  evalueren.
- een eenvoudig management control systeem ontwerpen.
- de risicomanagementcyclus doorgronden en een eenvoudige risico-analyse van een organisatie uitvoeren.
- de toepassing van prestatiemeting, -beoordeling en -beloning doorgronden en een prestatiemeetsysteem doorlichten.
- de business balanced scorecard doorgronden en een balanced scorecard voor een organisatie maken.

Voor meer informatie, zie de studiehandleiding

 Voor wie?

Het niveau van de cursus is hbo. De cursus is bedoeld voor iedereen die in de beroepspraktijk te maken heeft met bedrijfseconomische beslissingen en deze beter wil onderbouwen.

 Certificaat Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.
 Duur

De cursus duurt vijf maanden en bestaat uit twee blokken van tien weken. Lees meer over de blokopbouw in de jaarplanning.

 Start

De cursus start op 8 september 2018.

 Collegedagen

Zaterdag van 10.00-16.40 uur.

 Tijdsbesteding

De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week, inclusief college-uren.

 Kosten

De prijs voor het bijwonen van de colleges en maken van de toetsen is € 2100 en de kosten voor boeken bedragen circa € 250. 

Toelatingseisen

Het reeds kunnen maken van eenvoudige bedrijfseconomische berekeningen en basiskennis boekhouden strekt tot aanbeveling. Je hebt minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring op financieel economisch gebied. 

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus kan via de onderstaande link. Houd er rekening mee dat je bij het inschrijven voor de cursus een kopie van je paspoort of id-kaart moet uploaden, evenals een kopie van je hoogst behaalde diploma. Een kopie van je rijbewijs wordt niet geaccepteerd. 

Aanmelding op deze cursuspagina is niet voor HvA studenten. Ben je HvA student en ben je geïnteresseerd in Management Control en Riskmanagement? Kijk dan op minoren.hva.nl.

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de cursus, dan kun je contact opnemen met cursusverantwoordelijke Frans Eijpe via f.eijpe@hva.nl.

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met deeltijd.economie@hva.nl.

Terug naar de opleidingspagina

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 maart 2018