Hogeschool van Amsterdam

Internal Control Systems & SAP

Cursus

Internal Control Systems & SAP is een fundamenteel onderdeel van een organisatie. Het zorgt ervoor dat de interne beheersing een proces is, gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid omtrent het bereiken van doelstellingen in de volgende categorieën: • strategische objectieven (Strategic) • effectieve en efficiënte bedrijfsprocessen (Operations) • betrouwbare (financiële) informatieverzorging (Reporting) • naleving van relevante wet- en regelgeving (Compliance) Om bovenstaande doelstellingen adequaat te realiseren, wordt gebruik gemaakt van SAP-systems.

Why SAP Process Control?

Because it helps protect your business due to continuous control and compliance monitoring. Improve the effectiveness of your internal control processes across SAP and non-SAP systems, and tightly align them with risk prevention and efficiency requirements.

 

In de ICS-SAP-cursus/semester, dat uit twee blokken bestaat, wordt met verschillende onderwijsvormen gewerkt waarbij er een wisselwerking is tussen enerzijds de opdrachten en anderzijds de theorie die je je eigen hebt gemaakt. De bedoeling is dat je inzicht krijgt in de verschillende informatiestromen, goederenstromen en processen die zich binnen een bedrijf of organisatie afspelen. Naast de theorie over Logistiek, Internal Control Systems (Administratieve Organisatie) en Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen ga je daarom ook aan de slag met een ERP-programma, SAP.

 

Tijdens deze cursus maak je kennis met het ERP-pakket van de grootste ERP-softwareleverancier op dit gebied: SAP. Alle ERP-opdrachten worden uitgevoerd met SAP. Je maakt kennis met het aanleggen van stamgegevens, het inkopen van materialen, het productieproces, de verkoop, de levering en de facturering aan de klant. Bij het maken van de verschillende opdrachten, maak je gebruik van een SAP-database. Ook behandelen we de theorie omtrent processen die hierbij een rol spelen, zoals logistiek en administratie. Bij de verschillende cases en opdrachten doen we een beroep op je vakkundigheid, besluitvaardigheid en innovatief vermogen. Daarnaast doe je inzichten op door verschillende sprekers uit de praktijk die onze gastcolleges verzorgen.
 

Voor meer informatie kan je de studiehandleiding van afgelopen semester inzien, zo krijg je een indruk van hoe de cursus is opgebouwd. 

In dit semester leer je de belangrijkste onderdelen van het vak Internal Control Systems & SAP. Je voert daarbij de volgende beroepshandelingen uit:

  • consequenties van de strategische keuze vertalen naar aanpassingen in de Internal Control Systems (Administratieve Organisatie);
  • een opdracht formuleren voor uitbreiding of aanpassing van het systeem, op basis van de analyse van het managementinformatiesysteem, ten behoeve van een ICT-specialist;
  • een kosten-batenanalyse maken voor het al dan niet outsourcen van een managementinformatiesysteem;
  • systematisch beschrijven van bedrijfsprocessen en de weerslag van deze processen kunnen vertalen naar de inrichting van de administratie;
  • maatregelen voor interne controle opstellen;
  • analyseren aan welke vereisten managementinformatie moet voldoen en deze vereisten kunnen vertalen naar de inrichting van de administratie;
  • adviseren over het opstellen van adequate maatregelen ter verbetering van de interne beheersing.

 Voor wie? Het niveau van de cursus is hbo +. De cursus is bedoeld voor iedereen die in de beroepspraktijk te maken heeft met administratieve processen en interne beheersing.
 Certificaat Na afronding van de cursus ontvang je een certificaat.
 Duur

De cursus duurt vijf maanden en bestaat uit twee blokken van tien weken. Lees meer over de opbouw in de jaarplanning.

 Start

De cursus start op 4 of 8 september 2018.

 Collegedagen

Dinsdag- en donderdagavond van 18.40-22.00 uur of zaterdag van 10.00-16.40 uur.

 Tijdsbesteding

De studiebelasting is gemiddeld 20 uur per week, inclusief college-uren.

 Kosten

De prijs voor het bijwonen van de colleges en maken van de toetsen is € 2100 en de kosten voor boeken bedragen circa € 250. 

Toelatingseisen

Het reeds kunnen maken van eenvoudige bedrijfseconomische berekeningen en een basiskennis boekhouden strekt tot aanbeveling. Je hebt minimaal een mbo-4-, havo- of vwo-diploma en enige jaren werkervaring op financieel economisch gebied. 

Voor toelating tot deze cursus dien je eerst goedkeuring te vragen aan de programma-manager van Bedrijfseconomie Deeltijd via deeltijd.economie@hva.nl.

Inschrijven

Inschrijven voor deze cursus kan via onderstaande link. Houd er rekening mee dat je bij het inschrijven voor de cursus een kopie van je paspoort of id-kaart moet uploaden, evenals een kopie van je hoogst behaalde diploma. Een kopie van je rijbewijs wordt niet geaccepteerd.

Aanmelding op deze cursuspagina is niet voor HvA studenten. 

Meer informatie

Wil je meer informatie over de inhoud van de cursus, dan kun je contact opnemen met cursusverantwoordelijke Amar Jagesar via a.jagesar@hva.nl.

Voor praktische informatie kun je contact opnemen met deeltijd.economie@hva.nl.

Terug naar de opleidingspagina

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 maart 2018