Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Deeltijdopleidingen

Deeltijdopleidingen

De Hogeschool van Amsterdam biedt 50 deeltijdstudies. Een deeltijdstudie is geschikt voor mensen met een baan of gezin die zichzelf verder willen ontwikkelen binnen hun vakgebied of juist met hun talenten een heel andere weg willen inslaan. Je volgt een of twee dagen per week onderwijs, dit verschilt per opleiding. De lessen zijn verspreid over verschillende dagdelen, deze dagdelen wisselen per studiejaar. Naast de lessen moet je rekenen op ongeveer een dag in de week zelfstudie.

 

Lees meer

Wat verwacht de HvA van jou?

Omdat je als deeltijdstudent naast je studie vaak een druk leven hebt, is het belangrijk dat je goed kunt plannen en zelfstandig kunt werken. Als je al werkzaam bent in een relevant beroepsveld zal een deeltijdopleiding je nieuwe toepassingen en inzichten brengen, die je direct kunt inzetten op je werk. Tijdens de opleiding word je begeleid door een coach, die de voortgang van de studie bijhoudt en de progressie samen met jou evalueert.

Verkort deeltijd studeren

Alle deeltijdopleidingen kunnen in vier jaar of minder worden afgerond. Voor studenten die in aanmerking komen voor een (verkort) opleidingstraject op maat, is het mogelijk deel te nemen aan een EVC-procedure. EVC staat voor het Erkennen van Verworven Competenties. De procedure maakt inzichtelijk over welke competenties je beschikt. De examencommissie van de opleiding bepaalt uiteindelijk of je in aanmerking komt voor een aangepast studietraject. Bij inschrijving voor een opleiding wordt rekening gehouden met de uitkomst van EVC.
Meer informatie vind je via www.hva.nl/evc

Studiefinanciering

Deeltijdstudenten krijgen geen studiefinanciering, maar kunnen in de meeste gevallen hun studiekosten aftrekken van de belasting.

Voorzieningen

Alle studenten kunnen gebruikmaken van de voorzieningen van de HvA, zoals de mediatheken, het sportcentrum of de cursussen en workshops van CREA (zie ook Praktische informatie).

 

Kies lijstweergave

Bachelor, Deeltijd

Bedrijfseconomie

Tijdens Bedrijfseconomie aan de HvA word je opgeleid tot financieel-economisch deskundige. Je krijgt vakken als Bedrijfsadministratie, Financiering en Management, Accounting en werkt aan projecten.

Bachelor, Deeltijd

Bedrijfskunde MER

Tijdens Bedrijfskunde MER aan de HvA leer je alles over overnames, wetswijzigingen of reorganisaties. Jij bent onmisbaar voor een stabiele koers van de organisatie.

Bachelor, Deeltijd

Business IT & Management

Bij Business IT & Management aan de HvA leer je hoe je met bedrijfskundig inzicht bedrijfsprocessen optimaliseert en ICT daarbij effectief inzet. Communicatieve vaardigheden zijn hierbij essentieel.

Bachelor, Deeltijd

Commerciële Economie

Tijdens Commerciële Economie aan de HvA, leer je alles over merken, trends, internetmarketing en marktonderzoek. Jij zorgt ervoor dat consumenten jouw product kiezen en niet die van de concurrent.

Bachelor, Deeltijd

Communicatie

Tijdens de deeltijdopleiding Communicatie aan de HvA, leer je alles over de in- en externe communicatie van bedrijven. Je leert welke communicatiemiddelen je voor welk doel in moet zetten.

Bachelor, Deeltijd

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Bij Culturele en Maatschappelijke Vorming leer je hoe je mensen stimuleert om maatschappelijk betrokken te zijn en deel te nemen aan culturele en sociale activiteiten in hun buurt of stad.

Bachelor, Deeltijd

Engineering, Design and Innovation

Tijdens Engineering, Design and Innovation aan de HvA leer je nieuwe producten en concepten ontwikkelen, bestaande producten verbeteren en pas je deze innovatieve producten toe in het bedrijfsleven.

Bachelor, Deeltijd

Human Resource Management

Tijdens de opleiding Human Resource Management aan de HvA leer je precies welke werknemers een bedrijf nodig heeft voor bepaalde functies. Je leert de behoeften en wensen van de werknemers afstemmen.

Bachelor, Deeltijd

Informatica

De deeltijdstudie Informatica van de HvA leidt je op tot Informaticaspecialist; jij bent de schakel tussen technologie en de (toekomstige) gebruikers van internet, computers, software en toepassingen.

Bachelor, Deeltijd

International Business and Management Studies

International Business and Management Studies is a hands-on part-time programme taught entirely in English. The programme addresses strategies for entering and conquering foreign markets.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Aardrijkskunde

De wereld om ons heen en de ruimte waarin we leven staan centraal bij de lerarenopleiding Aardrijkskunde aan de HvA. Je leert hoe je lesstof uitlegt, vaardigheden aanleert en leerlingen stimuleert.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Algemene Economie

Bij Leraar Algemene Economie kijk je met een economische bril naar de maatschappij, in je rol als toekomstig docent. Je krijgt vakken als Bedrijfsadministratie, Consumentengedrag en Didactiek.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Bedrijfseconomie

Tijdens de lerarenopleiding Bedrijfseconomie aan de HvA kijk je met een economische bril naar de overheid, bedrijven, consumenten en de samenleving vanuit het perspectief van docent.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Biologie

De lerarenopleiding Biologie aan de HvA is gevarieerd en afwisselend. De mens, het dier en de natuur staan centraal. Je leert hoe je lesstof uitlegt, vaardigheden aanleert en leerlingen stimuleert.

Master, Deeltijd

Leraar Economie

Na het volgen van deze master ben je bevoegd om het vak economie te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Master, Deeltijd

Leraar Engels

Na het volgen van deze master ben je bevoegd om het vak Engels te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Engels

Als leraar Engels leer jij als 'native speaker' Engels spreken en verdiep je je in de Engelse en Amerikaanse cultuur en literatuur. Als leraar Engels breng je de leerlingen liefde voor de taal bij.

Master, Deeltijd

Leraar Frans

Na het volgen van deze master aan de HvA ben je bevoegd om het vak Frans te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Frans

Bij de lerarenopleiding Frans aan de HvA richt je je op het lesgeven in Frans en ook op de economische, culturele, historische en sociale situatie in de gebieden waar deze taal wordt gesproken.

Master, Deeltijd

Leraar Geschiedenis

Na het volgen van deze master aan de HvA ben je bevoegd om het vak Geschiedenis te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Geschiedenis

Tijdens de lerarenopleiding Geschiedenis aan de HvA leer je hoe je jongeren op inspirerende wijze kan laten kennismaken met het vak geschiedenis. Je leert lesstof uitleggen en leerlingen motiveren.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Gezondheidszorg en Welzijn

Tijdens de lerarenopleiding Gezondheidszorg en Welzijn leer je hoe je jongeren zover krijgt dat ze bewust gaan nadenken over hun leefstijl. Je leert lesstof uitleggen en leerlingen stimuleren.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Horeca en Voeding

In de lerarenopleiding Horeca en Voeding staat voeding centaal. Naast kennis van levensmiddelentechnologie, voedingsleer en marketing doe je veel didactische kennis en vaardigheden op.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Maatschappijleer

Als leraar maatschappijleer leer je jongeren anders te kijken naar de wereld om hen heen. Kritisch, met begrip en inzicht, vanuit verschillende perspectieven. Zo maak je bewuste wereldburgers van ze.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Mens en Technologie

De opleiding leraar Mens en Technologie sluit aan bij de ontwikkelingen in het vmbo en mbo. Je wordt breed opgeleid, maar specialiseert je vanaf je derde jaar in een van de technische vakken.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Natuurkunde

Tijdens de lerarenopleiding Natuurkunde aan de HvA leer je hoe je abstracte principes kunt toepassen op praktijksituaties. Je leert hoe je ingewikkelde materie op een heldere manier kunt uitleggen.

Master, Deeltijd

Leraar Nederlands

Na het volgen van deze master aan de HvA ben je bevoegd om het vak Nederlands te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Nederlands

Aan de HvA leiden we je op tot een leraar Nederlands die leerlingen helpt de taal te beheersen en in te zetten voor de meest uiteenlopende toepassingen.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Pedagogiek

Bij Leraar Pedagogiek word je expert in de pedagogische werkvelden van het mbo. Als tweedegraads leraar geef je mbo-leerlingen onderwijs in de agogische vakken en begeleid je hen op pedagogisch vlak.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Scheikunde

Tijdens de lerarenopleiding Scheikunde aan de HvA leer je hoe je abstracte principes kunt toepassen op praktijksituaties. Je leert hoe je ingewikkelde materie op een heldere manier kunt uitleggen.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Techniek

Als leraar techniek leid je jongeren op tot technicus en help je ze met het bedenken van creatieve oplossingen om onze wereld efficiënter, meer beheersbaar en leefbaarder te maken.

Master, Deeltijd

Leraar Wiskunde

Na het volgen van deze master aan de HvA ben je bevoegd om het vak wiskunde te geven in de bovenbouw van de havo en het vwo. Deelnemers aan deze opleiding zijn bijna altijd ervaren docenten.

Bachelor, Deeltijd

Leraar Wiskunde

Tijdens de Lerarenopleiding Wiskunde aan de HvA leer je wat cijferreeksen, modellen en formules in de praktijk opleveren. Als je dit over kan dragen aan anderen, dan ben je een goede leraar wiskunde.

Bachelor, Deeltijd

Logistiek en Technische Vervoerskunde

Logistiek en Technische Vervoerskunde is de kunst van het slim organiseren. Tijdens deze opleiding aan de Hogeschool van Amsterdam leer je mensen- of goederenstromen in goede banen te leiden.

Bachelor, Deeltijd

Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Tijdens MWD help je mensen, op jouw manier, met hun problemen. Je leert hoe je het beste kunt samenwerken met cliënten en andere hulpverleningsinstellingen als jeugdhulpverlening of verslavingszorg.

Master, Deeltijd

Master in Structural Engineering

De driejarige opleiding Master in Structural Engineering leidt je op tot allround constructeur van beton-, staal-, hout-, steen- en funderingsconstructies, specifiek voor gebouwen.

Master, Deeltijd

Master Legal Management

De master Legal Management leidt de juridische professional op die zich wil ontwikkelen tot specialist op het gebied van management, organisatie, innovatie en kwaliteit van juridische dienstverlening.

Master, Deeltijd

Master Pedagogiek

Er komt een moment dat je als pedagoog, sociaal agoog of leraar toe bent aan een volgende stap in je carrière. Centraal staat steeds de samenhang tussen onderwijs, jeugdzorg en omgeving.

Master, Deeltijd

Master Social Work

De master Social Work richt zich op ambitieuze social workers die aan de slag willen met de verbetering en innovatie van de (eigen) beroepspraktijk op basis van praktijkgericht onderzoek.

Master, Deeltijd

Master Urban Management

De nieuwe masteropleiding Urban Management aan de HvA is een tweejarige deeltijdstudie voor professionals. Centraal staat een multidisciplinaire aanpak van grootstedelijke vraagstukken.

Bachelor, Deeltijd

Media, Informatie en Communicatie

Met de deeltijdopleiding MIC ontwikkel je je op hbo-niveau tot professional in informatie- en contentmanagement. Je organiseert de informatievoorziening en hebt een spilfunctie in de organisatie.

Associate degree, Deeltijd

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn

Onderwijsondersteuner Gezondheidszorg en Welzijn leidt je op tot een professionele onderwijsondersteuner. Je bereidt jongeren in het mbo en vmbo voor op een beroep in de gezondheids- of welzijnszorg.

Associate degree, Deeltijd

Onderwijsondersteuner Horeca en Voeding

Onderwijsondersteuner Horeca en Voeding leidt je op tot een professionele onderwijsondersteuner. Je bereidt jongeren in het vmbo of mbo voor op een beroep in de horeca of bakkerijbranche.

Associate degree, Deeltijd

Onderwijsondersteuner Techniek

Onderwijsondersteuner Techniek aan de HvA leidt je op tot een professionele onderwijsondersteuner die op de hoogte is van recente technische ontwikkelingen en de toepasbaarheid hiervan.

Bachelor, Deeltijd

Pabo HvA

Als leraar basisonderwijs heb je een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. Je laat hen zien hoe de wereld in elkaar zit en stimuleert ze om het beste uit zichzelf te halen.

Bachelor, Deeltijd

Pedagogiek

Vind je opvoeding een interessant onderwerp? Ben je geïnteresseerd in mensen en sta je open voor andere culturen? Dan is de opleiding Pedagogiek aan de HvA misschien iets voor jou.

Bachelor, Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening

Bij SJD leer je een brug te slaan tussen het recht en de mens. Het recht komt uitgebreid aan bod rondom thema's als arbeid en inkomen, wonen en leefbaarheid, en veiligheid en criminaliteit.

Bachelor, Deeltijd

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Bij SPH gaat het over de kwetsbare groepen in onze samenleving. Mensen van jong tot oud die, soms tijdelijk, begeleiding en ondersteuning nodig hebben.

Bachelor, Deeltijd

Technische Bedrijfskunde

Tijdens deze opleiding leer je alles over organisatiekunde, economie, marketing, innoveren en ondernemen. Daarnaast leer je alles over de productie en het productieproces in een bedrijf.

Bachelor, Deeltijd

Toegepaste Psychologie

Toegepaste Psychologie bij de HvA draait om mensen, hun gedrag en de omgeving waarin dit gedrag plaatsvindt. Een multiculturele, dynamische stad als Amsterdam is hiervoor de perfecte locatie.