Deze melding verbergen X

De HvA maakt op haar websites gebruik van cookies. Meer info

Decanen en opleiders mbo

Decanen en opleiders mbo

De Hogeschool van Amsterdam organiseert een groot aantal activiteiten die gericht zijn op een goede doorstroom van mbo-leerlingen naar het hbo. Onder de uitvouwbare kopjes hieronder vindt u de voor u relevante informatie en contactgegevens over die activiteiten.

Voor algemene informatie over de aansluiting mbo-hbo, huidige en mogelijke samenwerking tussen ROC’s en de HvA en convenanten mbo-hbo kunt u contact opnemen met de afdeling Instroommanagement: Ilona Bonnema, i.bonnema@hva.nl, telefoon: 06 – 2115 5324.

Dit deel van de website bevat een korte beschrijving van activiteiten die voor u als mbo-decaan of -opleider interessant kunnen zijn.

plus

Verkorte leerroutes


Leerverder.nl

Een gemeenschappelijke activiteit van het Regionaal Netwerk mbo-hbo is de website www.leerverder.nl.

Hierop kunnen leerlingen, maar ook u natuurlijk nakijken welke mbo-opleiding een verkorte hbo-opleiding kan opleveren in de regio Noord-Holland Flevoland. Daarnaast is nog allerlei andere informatie op deze website geplaatst, zoals ervaringen van studenten en Open Dagen.

Voor informatie en vragen kunt u terecht bij de afdeling Instroommanagement,  Moniek Vis, m.vis@hva.nl, 06 21 15 53 21

plus

Mbo-hbo doorstroomassessment

Op deze webpagina’s vindt u een overzicht van het materiaal behorend bij het mbo-hbo doorstroomassessment, dat tussen 2005 en 2007 is ontwikkeld door de Hogeschool van Amsterdam, ROC van Amsterdam en ROC Flevoland.

Het mbo-hbo doorstroomassessment stelt mbo’ers in staat een bewuste keuze te maken voor het hbo. Het geeft hen een reëel beeld van de mate waarin zij al over algemene hbo-competenties beschikken en wat zij nog kunnen doen om hun slaagkans op het hbo te vergroten.

De leiding van het programma is in handen van de afdeling Instroommanagement van de HvA. Zie voor meer informatie de website van Doorstroomassessment.

plus

Managementrapportages voor ROC's

Jaarlijks maakt Instroommanagement een managementrapportage voor de ROC’s uit de regio Noord-Holland / Flevoland waarin inzicht wordt gegeven in de resultaten van oud-leerlingen (niet op naam) afgezet tegen die van het totaal aantal studenten met een mbo-vooropleiding.

Heeft u hiervoor belangstelling, neem dan contact op met de afdeling Instroommanagement. i.bonnema@hva.nl, telefoon: 06 21 15 53 24

plus

Terugkoppeling oud-leerlinggegevens

Wilt u weten hoe het uw leerlingen bij de HvA is vergaan? Dan is het mogelijk om deze gegevens per mbo-opleiding en op naam bij Instroommanagement op te vragen. Voor het gebruik van deze gegevens moet wel aan de eisen van de privacywetgeving worden voldaan. Een aantal ROC’s heeft hiervoor reeds een overeenkomst getekend.

Voor meer informatie: afdeling Instroommanagement, i.bonnema@hva.nl, telefoon: 06 21 15 53 24.

plus

Regionaal Netwerk mbo-hbo

HvA-Instroommanagement coördineert samen met Inholland de samenwerking met alle ROC’s uit de regio Noord-Holland – Flevoland.

Hier wisselen de beleidsmedewerkers die belast zijn met de aansluiting mbo-hbo informatie uit over recente ontwikkelingen zoals competentiegericht leren, het herontwerp van het mbo en de gevolgen hiervan voor de doorstroomprogramma’s mbo-hbo. In dit kader zijn ook regionale sectorale werkgroepen actief, met name Economie, Onderwijs, Zorg en Welzijn en ICT. Voor meer informatie: neem contact op met Déhlia Borst: d.borst@hva.nl, telefoon: 06 21 15 53 18.

plus

Studentmentorenprogramma

Het Studentmentoren Programma (SMP) zet zich sinds 1998 in voor het begeleiden van (allochtone) leerlingen tijdens het studiekeuzeproces.

Onze studentmentoren zijn succesvolle HvA-studenten die in het bezit zijn van hun propedeuse. Gedurende een periode van zes maanden begeleiden zij elk twee a drie leerlingen in hun oriëntatie op het HBO. Ze bezoeken samen open dagen en studiebeurzen, gaan in op de interesse en wensen van de leerlingen en maken uiteindelijk een stappenplan dat leidt tot een passende studiekeuze.

Momenteel werken we samen met een aantal havo-scholen en nog niet met mbo-opleidingen. In de toekomst willen we onze activiteiten in die richting wel uitbreiden. Voor meer informatie en contactgegevens: www.hva.nl/studeren/praktische-informatie/studentmentoren/.

plus

Oriëntatiejaar UvA-HvA

Het Oriëntatiejaar UvA-HvA biedt een aantal keuzetrajecten aan, variërend van 3 dagen tot 5 maanden. Mbo-leerlingen melden zich de laatste jaren steeds vaker voor een van deze trajecten.

Net als leerlingen havo en vwo blijken ook mbo’ers er niet altijd uit te komen welke hbo-opleiding zij willen gaan volgen ondanks de keuzebegeleiding die door hun eigen opleiding wordt aangeboden en activiteiten die door hogescholen worden aangeboden. Voor meer informatie en contact, klik op www.orientatiejaar.nl.

plus

Deficiënties, 21+ en diplomawaardering

Heeft een leerling van u de keuze voor een vervolgopleiding eindelijk gemaakt, maar komt hij/zij er achter dat het verstandig is daarvoor een bepaald vak bij te spijkeren, bijvoorbeeld wiskunde, dan bieden de voorbereidende cursussen van Studentenzaken mogelijk de oplossing. Ook voor hulp bij taalachterstand en 21+ toetsen kunt u uw leerlingen verwijzen naar Studentenzaken.

Anderstalige studenten kunnen terecht bij Studentenzaken om zich voor te bereiden op het Nederlands op hbo-niveau en het waarderen van hun buitenlandse diploma.

Voor meer informatie, klik op: www.hva.nl/studentenzaken/.