Hogeschool van Amsterdam

Aanmelden

De HvA heeft de aanmeld- en inschrijfprocedure als volgt ingericht:

Stap 1 Aanmelding

Je vult het onderstaande aanmeldformulier in. 

Hiermee geef je aan dat je belangstelling hebt. Het is nog geen inschrijving.

Op volgorde van aanmelding gaan kandidaten door naar stap 2. Er zijn 30 plaatsen beschikbaar in de opleiding. Dat betekent dat de eerste 30 aanmelders in ieder geval in aanmerking komen. Als een kandidaat afvalt, wordt de volgende aanmelder benaderd.

Stap 2  Toelatingsonderzoek

Je ontvangt een reactie op het aanmeldformulier. Daarna volgen 3 acties:

Je stuurt het ontvangen inschrijfformulier op met de benodigde documentatie op (o.a. een kopie van je diploma).
Je meldt je stage- of werkplek NT2. Je komt alléén in aanmerking voor een intakegesprek als je een stage- of werkplek NT2 hebt waar je minimaal 6 uur per week werkt.

Je voert het intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is tweeledig. Enerzijds kunnen wij je nader informeren over de opleiding en al je vragen beantwoorden. Anderzijds bekijken we jouw specifieke situatie en werk- of stageplek en bespreken we of de opleiding daarbij past. Het intakegesprek kan een negatief advies opleveren.

De intakes vinden plaats in kleine groepen van maximaal 5 personen. Er zijn twee intakerondes.

Intakeronde 1

Voor kandidaten die bij aanmelding een werk- of stageplek hebben:

  • Dinsdagochtend 26 maart 10:00 - 12:00
  • Woensdagmiddag 17 april 16:00 - 18:00
  • Donderdagavond 16 mei 19:00 - 21:00

Intakeronde 2

Voor kandidaten die bij aanmelding nog geen werk- of stageplek hebben.

Zij moeten hiernaar op zoek gaan en hebben de tijd tot uiterlijk 27 mei 2019. Dan moeten de afspraken met een werk- of stageplek rond zijn en kunnen zij meedoen aan intakeronde 2.

Aanmelders die zich na 8 mei aanmelden, over een werk- of stageplek beschikken en ‘aan de beurt’ zijn, kunnen uiteraard ook meedoen in ronde 2.

  • Woensdagavond 29 mei19:00 - 21:00
  • Dinsdagmiddag 11 juni16:00 - 18:00
  • Donderdagavond 27 juni19:30 - 21:30

Stap 3 Inschrijving

Als de uitkomst van de intake positief is, kun je je inschrijven m.b.v. het inschrijfformulier. Dat ontvang je na het intakegesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit Onderwijs en Opvoeding 15 juli 2019