Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Achtergrond

CREATE-IT applied research is het kenniscentrum van de faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie (DMCI) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

CREATE-IT onderzoekt de invloed van digitale media en technologie op de maatschappij en de stad. Hiervoor werken lectoraten en labs nauw samen met de creatieve industrie, IT en de publieke sector in de regio Amsterdam. Samen onderzoeken en ontwikkelen zij digitale toepassingen en modellen, die de handelingsbekwaamheid van bewoners en gebruikers van de stad versterken. Tegelijk kijken onderzoekers kritisch naar de digitalisering van de maatschappij.

Inzichten uit dit onderzoek vertalen lectoraten naar het onderwijs, zodat studenten afstuderen met competenties die relevant zijn voor het snel veranderende werkveld van de digitale media en creatieve industrie. Studenten kunnen in labs samenwerken met onderzoekers van de lectoraten, toonaangevende (internationale) bedrijven, en maatschappelijke organisaties.

Om een sterke band te creëren tussen het onderzoek en de regio Amsterdam is CREATE-IT penvoerder van het Amsterdam Creative Industries Network. Met de Knowledge Mile verbindt CREATE-IT onderzoek aan de directe omgeving van de HvA.