Hogeschool van Amsterdam

CREATE-IT applied research

CREATE-IT applied research

CREATE-IT onderzoekt de invloed van digitale media en technologie op de maatschappij en de stad. Dit praktijkgerichte onderzoek draagt bij aan innovatie van de beroepspraktijk en zorgt dat studenten afstuderen met relevante competenties voor de creatieve industrie, IT en digitale media.

De onderzoeksprojecten van de lectoraten en labs dragen bij aan het vergroten van de handelingsbekwaamheid van bewoners en gebruikers van de stad. Het kenniscentrum heeft daarom Citizen Empowerment als verbindend thema benoemd.

Onderzoekers in lectoraten kijken kritisch naar de effecten van digitalisering op verschillende aspecten van het alledaagse leven zoals leren, werken, spelen, sporten, zorgen, kleden, winkelen en ontspannen. Het onderzoek is multidisciplinair: het verbindt de creatieve industrie en IT met andere sectoren zoals gezondheidszorg, retail en mode.

In labs werken onderzoekers met studenten, docenten, bedrijven uit de creatieve industrie en maatschappelijke organisaties. CREATE-IT heeft met het MediaLAB en het Digital Life Centre veel ervaring met het werken in labs, en werkt aan de verdere professionalisering van deze multidisciplinaire werkvorm.