Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Amsterdam Creative Industries Network

Toegepast onderzoek en kennisontwikkeling voor zowel studenten als medewerkers - daar houdt Amsterdam Creative Industries Network zich mee bezig. Actief in de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van de creatieve industrie en ICT. Amsterdam Creative Industries Network richt zich op het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken.

Amsterdam Creative Industries Network creëert, door het mogelijk maken van samenwerking met het bedrijfsleven en overheid synergie die talent voedt en gerenommeerde experts de middelen geeft hun onderzoek optimaal te realiseren. De industrie adviesraad adviseert over de strategische research agenda, denkt mee over welke marktpartijen verder moeten worden aangesloten en doet uitspraken over de (inhoudelijke) voortgang van de projecten.

Missie: synergie

Onze missie is het bundelen, ontwikkelen en valoriseren van toegepast onderzoek op het raakvlak van de creatieve industrie en de ICT-sector. Founding partners bouwen samen met de industrie aan een aanspreekpunt voor praktijkgericht onderzoek, onderwijs en scholing.

Specialismen

Amsterdam Creative Industries Network legt een duurzame verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de industrie. We werken in labs: 

 

Over de initiatiefnemers

Amsterdam Creative Industries Network verbindt studenten en onderzoekers van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Hogeschool Inholland en de Hogeschool van Amsterdam. Deze onderwijsinstellingen zijn de grootste aanbieders van opleidingen binnen de creatieve industrie en de ICT-sector. Op 10 locaties facilliteren zij 33 opleidingen voor 13.000 studenten. Daarnaast werken 20 lectoren - samen met het onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen - aan praktijkgericht onderzoek.

Industrie Adviesraad

De Industrie Adviesraad die drie maal per jaar samenkomt bestaat Lab Industry Leaders en landelijke netwerkpartners en adviseert over de strategische research agenda. In de Industrie Adviesraad hebben plaats:

  • Ruurd Priester, voorzitter Industrie Adviesraad,
  • Harry Starren, voorzitter Federatie Dutch Creative Industries,
  • Ger Baron, CTO Gemeente Amsterdam, CLICKNL,
  • Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie,
  • Daniëlle Habets, penvoerder Centrum voor Innovatief Vakmanschap Creatieve Industrie,
  • Jan Simons, Head of Program Creative Industries Rearch Centre, Excellentie Vereniging Amsterdam,
  • Jann de Waal, directeur info.nl,
  • Cisco
  • DigitasLBi 

 

Meer weten over Amsterdam Creative Industries Network?

Bezoek de website van Amsterdam Creative Industries Network voor meer algemene informatie. De bedrijfspagina op LinkedIn geeft meer informatie over de lopende projecten. De links staan rechts bovenin. Voor specifieke vragen kan je contact opnemen met directeur Matthijs ten Berge.

MediaLAB Amsterdam (HvA)
Medialab_converstation