Hogeschool van Amsterdam

CREATE-IT applied research

‘Slimme kleding’ voor langdurige bewegingsregistratie

Project

In dit project wordt onderzocht hoe ‘slimme’ kleding kan worden gebruikt om menselijke bewegingen te registreren en welke mogelijkheden dit biedt voor onderzoek binnen de gezondheidszorg.

‘SLIMME KLEDING’ VOOR LANGDURIGE BEWEGINGSREGISTRATIE

Momenteel worden voor het in kaart brengen van het menselijk bewegen nog voornamelijk systemen gebruikt die werken op basis van cameraregistraties, waardoor deze metingen alleen uitgevoerd kunnen worden in speciaal ingerichte ruimtes. Met de opkomst van smart wearables zijn er de laatste jaren ook steeds meer en kleinere technieken beschikbaar gekomen die het mogelijk maken om met draagbare systemen het menselijk bewegen in kaart te kunnen brengen. Wanneer dit soort systemen geïntegreerd worden in kleding biedt dit de mogelijkheid om het bewegen voor langere tijd te monitoren, zonder dat de gebruiker hier hinder van ondervindt. 

Op deze manier kunnen bijvoorbeeld nieuwe inzichten worden verkregen over hoe dagelijkse houdingen en bewegingen het lichaam beïnvloeden en wordt het bijvoorbeeld mogelijk om revaliderende mensen te monitoren in hun thuissituatie waardoor een completer beeld kan worden gevormd van de voortgang van een behandeling.

Binnen het project zal uitgebreid worden onderzocht welke technieken er bestaan en mogelijk kunnen worden gebruikt om een systeem te ontwikkelen dat aan de specifieke eisen voldoet voor het gebruikt binnen revalidatieonderzoek. Mede met de expertise binnen AMFI op het gebied van kledingontwerp en 3d scannen wordt beoogt tot een goedpassend en modieus kledingstuk te ontwerpen wat nauwkeurig het menselijk bewegen kan vastleggen.

Daarnaast is het de bedoeling dat er ook daadwerkelijke studies worden uitgevoerd naar het menselijk bewegen gedurende langere perioden. Enkele mogelijke onderwerpen hiervoor zijn:

  • Revalidatie van mensen met een CVA: Is de coördinatie in de thuissituatie anders dan in een lab opstelling? 
  • Bewegingsarmoede op gewrichtsniveau, wat zijn de effecten van langdurig in dezelfde houdingen verkeren en zijn hierin verschillen te vinden binnen groepen?
  • Effect van temperatuur op het bewegen: Gaan mensen meer en/of anders bewegen wanneer de temperatuur in hun omgeving kouder wordt? 

Samenwerkingspartner:

VU Amsterdam  -  faculteit bewegingswetenschappen