Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Hipper

Project

Ouderen gaan steeds eerder na een heupoperatie naar huis, waarbij het revalidatietraject in toenemende mate in de thuissituatie wordt uitgevoerd. In het Hipper project wordt een behandelprotocol met sensortechnologie ontwikkeld dat zowel patiënten als zorgprofessionals (ergotherapie, fysiotherapie en oefentherapie) meer inzicht geeft in de voortgang van de revalidatie. Dit vergroot het zelfmanagement van de patiënten en stelt zorgprofessionals in staat om een effectieve en efficiënte behandeling te geven.

Hipper_project

Therapeuten geven aan dat de effectiviteit van de behandeling nu vaak te wensen over laat. Dit komt omdat ze geen direct zicht hebben op het uitvoeren van de oefeningen en activiteiten door de patiënt in de thuissituatie. Therapeuten hebben behoefte aan instrumenten om op afstand de thuissituatie en de behandeling te monitoren, zodat ze de patiënt beter kunnen coachen.

E-Health technologie lijkt op dit vlak een doorbraak te geven. ICT en sensoren in de woonomgeving kunnen enerzijds worden gebruikt om activiteiten en oefeningen op afstand te monitoren en kunnen anderzijds worden gebruikt om de patiënt te motiveren en te coachen en zo het zelfmanagement te vergroten. In dit RAAK-publiek project Hipper wordt samen met de therapeuten en patiënten door middel van co-creatie een nieuw behandelprotocol ontwikkeld en onderzocht waar sensortechnologie een wezenlijk onderdeel van uitmaakt. Deze methode wordt in drie ‘living labs’ getest.

Dit onderzoek zal plaatsvinden bij patiënten die revalideren na een heupoperatie in samenwerking met Vivium Naarderheem, Cordaan en Zonnehuis Amstelland. Binnen de Hogeschool van Amsterdam participeren de domeinen ‘Media, Creatie en Informatie’ en ‘Gezondheid’ in het onderzoek. Hierdoor wordt kennis over behandelmethoden gecombineerd met kennis over zorgtechnologie en interactieve applicaties. Vanuit het AMC wordt kennis over de patiëntenpopulatie ingebracht.

Onderzoeksproducten RAAK-publiek project HIPPER:

Download: Factsheet over het project Hipper: Behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur

Download: Visual behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur

Download: Het Hipper sensorsysteem, Hipper rapport R3.5/2016

Download: Handleiding Hipper Systeem - Behorend bij het behandelprotocol en sensor systeem, Hipper rapport R5.1/2016

Download: Cursusboek Hipper - 2-daagse cursus over het gebruik van sensormonitoring bij heuprevalidatie, rapport R5.4/2016

Download: Behandelprotocol revalidatie na een heupfractuur – RAAK Publiek HIPPER, Hipper rapport R2.3/2016

Samenwerking

Het project wordt gefinancierd vanuit het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA in het programma ‘RAAK-Publiek’.

Partners