Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Herkenning van (verandering in) activiteiten

Project

Een promotietraject met als doel een empirisch onderzoek doen naar het herkennen van de (verandering in de) dagelijkse activiteiten van zelfstandig wonende ouderen. De verandering in de activiteiten wordt herkend uit sensor data afkomstig uit sensornetwerken geïnstalleerd bij vrijwilligers (living labs). Geavanceerde computermodellen worden toegepast om de sensordata te analyseren. Zo zijn algoritmes ontwikkeld om meerdere personen te detecteren om er voor te zorgen dat de sensor data niet “vervuild” wordt met de bezoeken.

Herkenning van (verandering in) activiteiten_project

Het onderzoek helpt bij het opzetten van een monitoringssysteem dat gebruikt kan worden om vroegtijdig de achteruitgang van de zelfredzaamheid van de bewoner te detecteren. Door de juiste zorgprofessional over deze achteruitgang te informeren wordt gerichte interventie mogelijk gemaakt. 

Samenwerking 

Gefinancierd door: 

  • SIA-raak Smart Systems for Smart Services
  • DMCI-HvA

Partners 

 

Herkenning van (verandering in) activiteiten_project