Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Bijeenkomst 18 juni: ''To incubate or not to incubate? From student to entrepreneur, the role of incubators''

6 jun 2014 15:48 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Ondernemerschap is essentieel voor de economie van Amsterdam, en steeds meer jongeren willen graag een bedrijf beginnen. Er zijn inmiddels vele partijen actief om ondernemerschap te bevorderen, waaronder het Amsterdam Center for Entrepreneurship (ACE) waarin de Amsterdamse kennisinstellingen zich hebben verenigd.

Op 18 juni organiseren we op de Amstelcampus een bijeenkomst over ondernemerschap in Amsterdam, en dan specifiek de rol die het HBO daarin speelt of kan spelen. Is er behoefte aan extra support voor HBO studenten die een bedrijf willen starten?

Tijdens de bijeenkomst presenteren we de resultaten van een onderzoek naar vraag en aanbod van incubators en startersondersteuning in Amsterdam, met specifieke aandacht voor ICT starters in het HBO. Daarna volgt een paneldiscussie over de uitkomsten en implicaties van het onderzoek.

We hopen op Uw aanwezigheid en bijdrage aan de discussie! U kunt zich opgeven via http://tinyurl.com/lbhuvvl

Locatie: Theo Thijssenhuis, Lokaal 02A10 Wibautstraat 2-4 1091 GM Amsterdam

Programma: 15.00 uur inloop 15.30 uur opening door moderator Laurens van der Horst (bureau Spraakwater) 15.35 uur korte inleiding op onderzoek door Willem van Winden, lector Kenniseconomie van Amsterdam, HvA 15.45 uur presentatie uitkomsten onderzoek door Rik Swart, student HvA 16.00 uur aanbieden onderzoek aan Willem Baumfalk, penvoerder speerpunt Ondernemerschap, HvA 16.05 uur discussie over uitkomsten onderzoek tussen panel bestaande uit Toon Buddingh (incubatormanager), Peter Krijnsen (directeur Holding UvA/HvA), Willem Baumfalk en een ondernemer/ HvA alumnus. 16.25 uur 2 minute elevatorpitches van studentbedrijven HvA uit drie verschillende domeinen 16.35 uur netwerkborrel