Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Aanvraag 'Bruggen bouwen tussen mode en technologie' goedgekeurd

9 apr 2014 11:22 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De aanvraag 'Bruggen bouwen tussen mode en technologie' is ingediend door Hein Daanen, onze lector Fashion Research & Technology, i.s.m. Ger Brinks (Saxion, Lectoraat Smart Functional Materials) en José Teunissen (ArtEZ Modelectoraat). Het project gaat 1 mei 2014 van start.

 

Er zijn voor CLICK|NextFashion 2 aanvragen goegekeurd in het kader van NWO-KIEM-regeling. Het andere project is 'Kledingproductie zonder patronen'en is tevens in samenwerking met bovenstaande personen / instellingen tot stand gekomen.

'Bruggen bouwen tussen mode en technologie'

Tussen de wereld van de technologie en de wereld van de mode ligt momenteel een diepe kloof. Esthetiek, het uitdragen van identiteit en het creeeren van een imaginaire wereld staan in de mode centraal, terwijl in de technologie functionaliteit de belangrijkste drijfveer vormt. Modeontwerpers en technici spreken als gevolg hiervan een andere taal. Recente technologische ontwikkelingen en de noodzaak voor een meer duurzame mode hebben ertoe geleid dat een handjevol modeontwerpers, zoals Iris van Herpen, zich hebben toegelegd op het experimenteren met technologie. Voor de meeste modeontwerpers is technologie echter iets waarin ze weinig interesse tonen, juist omdat de in hun ogen koele, berekenende wetenschap zo ver afstaat van de imaginaire gevoelswereld die zij door middel van hun ontwerpen willen creëren. Het onderzoeksproject 'Bruggen bouwen tussen mode en technologie' wil deze kloof overbruggen door kennisoverdracht tussen beide vakgebieden te bevorderen en op deze wijze innovatieve mode mogelijk te maken, waarbij functionaliteit en esthetiek worden verenigd. Doel is om een dialoog te starten tussen modeontwerpers en technologen waarin vier pijlers centraal staan: 3D-scanning (AMFI, Sizing Science), Smart Textiles (Saxion), beweging (Elitac) en design (ArtEZ, AMFI, Pretty Smart Textiles). Op basis van de resultaten die hieruit naar voren komen zal een voorstel worden geschreven voor een meer diepgaand onderzoeksproject in het kader van NWO-gelden voor de creatieve industrie of Horizon2020.

Nadere informatie is te krijgen bij: prof. dr. H.A.M. Daanen per e-mail, h.daanen@hva.nl . Voor achtergrond NWO-KIEM-regeling klik hier