Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Riemer naar conferentie Software Language Engineering in Indianapolis

11 nov 2013 15:07 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Riemer van Rozen werkt als docent-onderzoeker aan zijn promotieonderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van game software dat hij uitvoert bij het Centrum Wiskunde & Informatica.

Riemer van Rozen werkt als docent-onderzoeker aan zijn promotieonderzoek naar het verbeteren van de kwaliteit van game software dat hij uitvoert bij het Centrum Wiskunde & Informatica.

Eind oktober bezocht hij de Software Language Engineering conferentie in Indianapolis. Hij presenteerde daar de publicatie Micro-Machinations: A DSL for Game Economies , gezamenlijk werk met Paul Klint. Micro-Machinations (MM) is een tekstuele en visuele game design taal voor het specificeren van game regels (mechanics) die voortbouwt op werk van Joris Dormans. MM beoogt verbeterde productiviteit en kwaliteit en ondersteunt naast prototyping op papier (een activiteit bij game design) ook prototyping gebaseerd op software.

Riemer demonstreerde een visuele tool voor het begrijpen of gameregels correct werken door regels interactief te simuleren en te valideren. Momenteel werkt hij aan een software bibliotheek waarmee MM in computerspellen kunnen worden geïntegreerd. Zijn volgende stappen zijn gericht op toepassen en valideren, o.a. in een case study met IC3D Media. Er wordt ook overwogen MM te gebruiken in het Project Game Technology.