Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Congres 'De informatiemaatschappij van 2023' een succes

7 okt 2013 12:02 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Op woensdag 2 oktober vond, in de goed bezette Openbare Bibliotheek Amsterdam, het congres 'De informatiemaatschappij van 2023; Van Apocalyps tot Nirwana' plaats

Dit congres was de eerste in een reeks jaarlijkse congressen gericht op de diverse beroependomeinen waarop het lectoraat Digital Archiving & Compliance zich richt: informatiespecialisten, archivarissen, Compliance Officers, IT-ers en communicatiedeskundigen uit het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen.

 

Op het programma van het congres afgelopen woensdag stonden zes sprekers en een afsluitend debat. De zes sprekers waren divers, met een verschillende achtergrond (een socioloog, een jurist, een financieel econoom, een IT'er, een media-econoom en een informatiewetenschapper), die vanuit verschillende gezichtspunten het thema van het congres: de informatiemaatschappij in 2023, benaderden en bespraken. Zij brachten vanuit hun eigen beroepservaring en kennisdomein hun visie op de toekomst van de informatiemaatschappij voor het voetlicht.

De sprekers constateerden dat beroepsprofessionals steeds actiever participeren in diverse al dan niet digitale netwerken met verschillende rollen en in verschillende functies. Opmerkelijk was dat de sprekers zich allen baseerden op het verleden (de afgelopen tien jaren) en vanuit dit historisch perspectief de historische gegevens extrapoleerden om de toekomstige ontwikkelingen te beschrijven.

In de bijgaande congresbundel hebben 15 wetenschappers, technologie-experts, software-ontwikkelaars en marketingstrategen de onomkeerbare trends beschreven in de huidige informatiemaatschappij en een beeld van de informatiemaatschappij van 2023. Dit boek is in beperkte oplage gedrukt en aan de deelnemers op het congres uitgedeeld. De publicatie zal later in een digitale versie ter beschikking komen.

Met dit congres geeft het lectoraat Digital Archiving & Compliance van het kenniscentrum CREATE-IT het startsein voor jaarlijks terugkerende congressen in zijn thema. Dit jaar dus met een blik op de toekomst. Het congres in 2014 (op woensdag 1 oktober) zal een internationaal karakter hebben en gewijd zijn aan 'Cloud Archiving' .

Het congres van 2 oktober 2013 werd gesponsord door GEA Consultancy, LexisNexis en Hatch Werving & Selectie.