Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

CitySDK Tourisme API is life!

12 okt 2013 12:06 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Maarten Groen en Wouter Meys, twee onderzoekers bij het lectoraat Digital Life, werken momenteel aan het project CitySDK. Binnen dit project werken acht Europese landen samen om de informatievoorziening van onder andere toeristen te verbeteren.

 

Maarten Groen en Wouter Meys, twee onderzoekers bij het lectoraat Digital Life, werken momenteel aan het project CitySDK. Binnen dit project werken acht Europese landen samen om de informatievoorziening van onder andere toeristen te verbeteren. Deze maand is er een field test geweest in samenwerking met het Van Gogh Museum. Hierbij zijn verschillende sensoren geïnstalleerd die in staat zijn om de wachtrij te meten. Tevens is er een API gemaakt ( http://citysdk.dmci.hva.nl/map/ ) die informatie bevat over interessante plekken en events in Amsterdam.

In de komende maanden gaan Maarten en Wouter verder met onderzoek naar de informatiebehoefte van de toerist in Amsterdam en in hoeverre deze bereid is zijn plannen aan te passen op basis van realtime informatie.