Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Sensoren bij het Van Gogh Museum

11 jun 2013 15:57 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

Sinds vorig jaar participeert het lectoraat Interactive Public Spaces in het Europese project CitySDK over open data in de domeinen mobiliteit, participatie en toerisme. De HvA richt zich in dit project op toerisme en vooral op dynamische open data - bijvoorbeeld op basis van sociale media en sensoren - voor het ontwikkelen van innovatieve diensten voor toeristen.

Het lectoraat werkt momenteel in samenwerking met het Van Gogh Museum aan sensoren om de lengte van de wachtrij bij het museum vast te stellen. De data die deze sensoren gaan genereren wordt beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars van diensten voor toeristen. De Europese website epsiplatform.eu plaatste hierover kort geleden een nieuwsbericht. Later dit jaar wordt er geëxperimenteerd met een eigen intelligente app voor routeplanning die bij het plannen van toeristische routes rekening houdt met de actuele wachtrijen bij attracties.