Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Presentatie Ben Kröse: Robots & hersenen - wie is slimmer?

28 mrt 2013 10:51 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

In de serie FNWI Collegetour presenteren Ben Kröse en Cyriel Pennartz op SPUI25 de laatste ontwikkelingen op het gebied van de synergie tussen neurowetenschappen en kunstmatige intelligentie.

Onze hersenen zijn het meest complexe, intelligente orgaan in het ons bekende universum. Hoe ver zijn robots al in deze richting gevorderd? Is te voorzien dat robots in de toekomst mensachtige eigenschappen zullen krijgen? Is er al sprake van robot-intelligentie en robot-gevoel?

Deze lezing gaat in op onderzoek waarin hersenwetenschappers en onderzoekers uit de kunstmatige intelligentie samenwerken om steeds slimmere robots te maken. In de loop van miljoenen jaren zijn de hersenen geëvolueerd tot het meest complexe orgaan dat we kennen. Hersenen stellen ons in staat te leren, optimale beslissingen te nemen, bliksemsnel te reageren op prikkels, en ons een bewust beeld te vormen van de wereld om ons heen. Hoe ver zijn robots al in deze richting gevorderd? Is te voorzien dat zij in de nabije toekomst mensachtige eigenschappen zullen krijgen? Naast mensachtige robots wordt er gewerkt aan intelligente systemen die hele andere verschijningsvormen hebben: wellicht zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn in een "robot" te wonen. Is er nu al sprake van robot-intelligentie, en moeten we de meest geavanceerde autonome systemen toedichten dat ze gevoel kunnen hebben? Wat voor robots zijn wenselijk om in onze samenleving te hebben, en voor welke ethische vraagstukken worden we hierbij geplaatst? En wordt het niet tijd om, behalve aan mensenrechten, ook te gaan nadenken over robot-rechten (en plichten)?