Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Nieuw lectoraat Fashion Technology & Research

30 jan 2013 13:25 | Kenniscentrum Digitale Media en Creatieve Industrie (CREATE-IT)

De aanvraag voor het lectoraat Fashion Technology & Research is vlak voor de kerst door het CvB goedgekeurd.

Het onderzoek binnen het lectoraat zal zich richten op nieuwe on§twerpmethodieken waarbij de wisselwerking tussen technologische ontwikkelingen zoals nieuwe materialen en fabricagemethoden, en maatschappelijke en culturele ontwikkelingen centraal staat. Er wordt een start gemaakt met de wervingsprocedure.