Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Workshop: Herinrichting museum Boerhaave (Leiden)

Workshop

Museum Boerhaave is bezig zijn vaste presentatie te vernieuwen. Deze herinrichting vormt het sluitstuk van een vernieuwingsoperatie die enkele jaren geleden is ingezet en tot doel heeft een talrijker en breder samengesteld publiek aan te spreken en meer aan te sluiten bij het heden.

E-scape game (werktitel)

Op dit moment buigen vijf Boerhaave-teams zich over de thema's die binnen de nieuwe vaste presentatie aan bod komen. Op 28 september verzorgt het Lectoraat Crossmedia een workshop met medewerkers van Boerhaave om de concepten voor de herinrichting ‘door te lichten’ met behulp van de tools die zijn ontwikkeld om museumprofessionals te helpen keuzes te maken bij het ontwerpen van nieuwe tentoonstellingen.

De workshop zal worden verzorgd door Harry van Vliet, Bernadette Schrandt en Wouter Groot.