Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Uitnodiging informatiebijeenkomst onderzoekssubsidies/invitation meeting on research funding

Voorlichtingsevenement

-

Research

Beste collega’s, (English version below)

 

Op 2 maart van 15-17h organiseren wij een informatieve meeting over onderzoekssubsidies in de Benno Premselazaal (04A19). Maren Pannemann, subsidie adviseur bij IXA, zal een overzicht geven over subsidies die mogelijk interessant zijn voor FDMCI onderzoekers. Onder andere zal zij ingaan op SIA instrumenten (RAAK, KIEM) en Horizon 2020, en tips geven voor een goede subsidiestrategie. Tijdens de borrel na afloop kan nog verder worden nagepraat.

Aanmelding via Sanne Veenenbos: s.veenenbos@hva.nl

Voor het geval dat er nu al specifieke vragen zijn die jullie tijdens de meeting aan bod willen laten komen, kunnen jullie deze alvast opsturen naar Sanne.

We hopen jullie te zien op 2 maart!

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear colleagues,

On 2 March from 15-17h we organize an informative meeting on research funding, location Benno Premselazaal (04A19). Maren Pannemann, advisor research funding at IXA, will present an overview of funding instruments that are possibly of interest for FDMCI researchers. Instruments to be discussed are, o.a., SIA (RAAK,KIEM) and Horizon 2020. In addition, Maren will give advice on a sound funding strategy. During the drinks afterwards, we can further discuss your ideas.

Please register via  Sanne Veenenbos: s.veenenbos@hva.nl

In case you have already specific questions that you would like to hear more about during the meeting, you can also send these to Sanne.

We hope to see you on 2 March!