Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Lector Harry van Vliet bij CLICKNL expert meeting Smart Retail

Lezing/College

Lector Crossmedia van de Hogeschool van Amsterdam, Harry van Vliet, is namens CLICKNL uitgenodigd voor een expert meeting over Smart Retail op 18 december. Deze bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op een matchmaking bijeenkomst in januari 2016, waarin een start wordt gemaakt met de ontwikkeling van de cross-over tussen retail en creatieve industrie.

Logo ClickNL

Smart Retail is een van de vier cross-over programma’s van CLICKNL, het kennis- en innovatienetwerk van de creatieve industrie in Nederland. In samenwerking met het Platform De Nieuwe Winkelstraat heeft CLICKNL een eerste inventarisatie en analyse laten maken van initiatieven en actoren op gebied van innovatie en transformatie van retail. Dit rapport vormt de basis voor de ontwikkeling van de onderzoeks- en innovatieagenda van Smart Retail.

In de expert meeting geven zij een korte toelichting op de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport en de aanzet tot een onderzoeks- en innovatieagenda. Daarna willen zij tijdens de meeting van 18 december ingaan op ervaringen en ideeën van de genodigden, best practices, relevante thema's voor de matchmaking bijeenkomst in januari.

Lector Harry van Vliet zal vanuit zijn expertise en ervaring zijn bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de onderzoeks- en innovatieagenda voor Smart Retail.