Hogeschool van Amsterdam

kenniscentrum faculteit Digitale Media & Creatieve Industrie

Citizen Data Lab

Het Citizen Data Lab richt zich op data-analyse voor citizen empowerment. Samen met stakeholders uit de stad brengt het de stedelijke omgeving in kaart, waaronder de Knowledge Mile. Naast analyse van eigen data is er binnen het lab aandacht voor kritische reflectie op de ethische dilemma’s rond big data.

Voor meer informatie over het Citizen Data Lab klik hier voor de website van Amsterdam Creative Industries Network