Hogeschool van Amsterdam

Van hands-on naar minds-on, van manipuleren van objecten naar manipuleren van ideeën

Lectorale rede van Ed van den Berg

16 oktober 2010