Hogeschool van Amsterdam

Nieuwe tool helpt juridische studenten bij beroepsoriëntatie

25 sep 2013 16:18 | Afdeling Communicatie

Negen HBO-Rechten opleidingen van verschillende hogescholen in Nederland bieden vanaf dit studiejaar de online tool ‘Atlas van de rechtspraktijk’ aan. Een uniek hulpmiddel voor rechtenstudenten om zich beter te oriënteren op de beroepspraktijk.

 

De Atlas van de rechtspraktijk is een website met een digitale kaart van juridisch Nederland. Studenten en docenten vinden in de atlas een overzicht van de ruim 65.000 juridische functies (hbo en wo) binnen de verschillende sectoren van de rechtspraktijk in Nederland. De website geeft daarbij informatie over het aantal en de aard van de functies per sector en interviews met juristen uit de praktijk. De Atlas is een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met het Landelijk opleidingsoverleg van de verschillende HBO-Rechten opleidingen in Nederland en Sdu Uitgevers.

Bij het onderzoeksprogramma Legal Management van de Hogeschool van Amsterdam, dat onderzoek doet naar de organisatie van juridische dienstverlening, bestond de behoefte aan gedetailleerde informatie over de verschillende sectoren van de rechtspraktijk. Dit heeft geleid tot een samenhangend overzicht dat ook van waarde bleek voor het onderwijs van de bachelor HBO-Rechten. Projectleider Ivar Timmer: "Vanuit het landelijk opleidingsoverleg hebben alle opleidingen HBO-Rechten zich direct achter het initiatief geschaard om een digitale Atlas van de rechtspraktijk te maken. We hebben vervolgens de samenwerking gezocht met Sdu Uitgevers om de website vorm te geven. De opleidingen hebben zich voor vier jaar aan het project verbonden en betalen allemaal een klein bedrag per student om een student voor de duur van zijn of haar studie toegang te geven tot de Atlas."

Momenteel bevat de Atlas al meer dan 1500 organisaties. Vrijwel alle grote werkgevers voor juristen (rechtbanken, overheidsinstanties, advocatenkantoren, etc.) zijn opgenomen. De gegevens bieden de deelnemende opleidingen goed zicht op actuele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waardoor zij hun onderwijs zo optimaal morgelijk kunnen afstemmen op de beroepspraktijk. Het onderzoeksprogramma Legal Management publiceert begin 2014 een analyse over de juridische arbeidsmarkt, ten behoeve van het Landelijk opleidingsoverleg HBO-Rechten. Voor het hoger onderwijs is dit een unieke samenwerking.

De website www.atlasrechtspraktijk.nl is alleen toegankelijk met een login. Kijk voor meer informatie op www.hva.nl/legalmanagement of neem contact op met Ivar Timmer (projectleider), i.timmer@hva.nl .