Hogeschool van Amsterdam

Geactualiseerde gedragscode studentenverenigingen getekend

2 feb 2018 11:07 | Afdeling Communicatie

Op 1 februari hebben de VU, UvA en HvA, samen met de praeses en vice-praeses van de Amsterdamse Kamer van Verenigingen (AKvV) een gewijzigde gedragscode ondertekend. De regels voor alcoholgebruik zijn aangescherpt.

In de gedragscode staan alle regels over de Kennismakingstijd (KMT) en de promotiemogelijkheden voor de verenigingen tijdens evenementen van de kennisinstellingen. Vorig jaar is de gedragscode uitgebreid herzien in samenwerking met de AKvV en de studentenverenigingen.

Wijzigingen 2018

Dit jaar zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de gedragscode. Zo zijn de afspraken over alcoholgebruik van de leiding en leden verder aangescherpt, is een jaarlijkse evaluatie opgenomen en is de internationale toegankelijkheid van de KMT benoemd.

De AKvV tekent deze gedragscode namens haar 25 lidverenigingen.

Gedragscode promotie en kennismakingstijd verenigingen Amsterdam