Hogeschool van Amsterdam

HvA-studenten ontvangen MOS-certificaat na online cursus

1 apr 2015 14:11

Vorige week behaalden twintig studenten Bedrijfseconomie (deelnemers aan het verkort vwo-traject) een officieel MOS-certificaat na het volgen van een online cursus en het succesvol afleggen van het examen. MOS staat voor Microsoft Office Specialist en is een door het bedrijfsleven erkend bewijs van expertise op het gebied van onder andere Word, Excel, en PowerPoint.

Paul te Riele, docent en coördinator van MOS-certificering binnen de opleiding Bedrijfseconomie: 'Het bedrijfsleven verwacht van onze afgestudeerden enige kennis op het gebied van Microsoft Office. Van bedrijfseconomen wordt bijvoorbeeld specifiek verlangd dat zij goed kunnen werken met Excel. MOS-certificaten zijn waardevol, omdat ze door het werkveld worden herkend en erkend. Dat afgestudeerden straks een of meerdere certificaten op hun CV kunnen vermelden zal positief bijdragen aan het sollicitatieproces. Vandaar dat wij de certificaten in het curriculum van de opleiding hebben geïntegreerd'.

Alle studenten Bedrijfseconomie wordt de mogelijkheid aangeboden om een of meerdere MOS-certificaten te halen op verschillende niveaus; van basis tot expert. Ook docenten Bedrijfseconomie worden aangemoedigd om MOS-cursussen te volgen. Inmiddels hebben de eerste zes docenten het Excel Specialist Certificaat behaald. Te Riele: 'De cursus en examinering is online, en dat is erg praktisch, omdat studenten en docenten zelf kunnen beslissen waar en wanneer zij de cursus volgen'.

Omdat er in de toekomst wordt gerekend op circa 1600 examens per jaar wordt er binnen de HvA een gecertificeerd examencentrum ingericht. Nu is de examinering nog ondergebracht bij het ROC, omdat die over een gecertificeerd centrum beschikt. Te Riele: ‘Het lijkt mij een interessante gedachte, in het kader van Blended Learning, dat ook andere HvA-opleidingen gebruik gaan maken van deze MOS-certificaten. Misschien kunnen meerdere opleidingen dan ook gebruik maken van het examencentrum’.

HvA is een van de eerste hogescholen in Nederland die deze MOS-certificering aan studenten en docenten aanbiedt.